Raster förlag

Visa mig endast

Konceptkonst

Skriftserien Kairos, nr 11 149 kr
Läs mer
Önska

Fotografi - en introduktion

Steve Edwards 139 kr
Läs mer
Önska

Design och konst. Texter om gränser och överskridanden. Del 1

Skriftserien Kairos, nr 8:1 45 kr
Läs mer
Önska

Arkitekturteorier

Skriftserien Kairos nr 5 149 kr
Läs mer
Önska

Design för hållbar utveckling

Ann Thorpe 149 kr
Läs mer
Önska

Postkoloniala studier

Skriftserien Kairos, nr 7 39 kr
Läs mer
Önska

Konstarternas moderna system

Skriftserien Kairos, nr 2 139 kr
Läs mer
Önska

Minimalism och postminimalism

Skriftserien Kairos, nr 10 149 kr
Läs mer
Önska

Konsten och konstbegreppet

Skriftserien Kairos, nr 1 149 kr
Läs mer
Önska

Från 60-tal till cyberspace

Skriftserien Kairos, nr 3 125 kr
Läs mer
Önska

Designhistoria - en introduktion

Susann Vihma 149 kr
Läs mer
Önska

Konst och Film. Texter före 1970

Skriftserien Kairos, nr 9:1 45 kr
Läs mer
Önska

Design och konst. Texter om gränser och överskridanden. Del 2

Skriftserien Kairos, nr 8:2 149 kr
Läs mer
Önska

Identitet — om varumärken, tecken och symboler

Ingalill Holmberg (redaktör) 185 kr
Läs mer
Önska

Flipp eller flopp. Om misslyckandets dynamik

Lars Strannegård 39 kr
Läs mer
Önska

Feministiska konstteorier

Skriftserien Kairos, nr 6 149 kr
Läs mer
Önska

Konst och film. Texter efter 1970

Skriftserien Kairos, nr 9:2 149 kr
Läs mer
Önska

Helene Schjerfbeck - Liv och konstnärskap

Lena Holger 165 kr
Läs mer
Önska

Nomadologin

Skriftserien Kairos, nr 4 149 kr
Läs mer
Önska

Svensk designhistoria

Lasse Brunnström 149 kr
Läs mer
Önska

Lergodset från Höganäsbolaget

Ann-Charlotte & Torsten Weimarck 129 kr
Läs mer
Önska

Film och andra rörliga bilder - en introduktion

Anu Koivunen 149 kr
Läs mer
Önska

Mode - en introduktion

Dirk Gindt, Louise Wallenberg 149 kr
Läs mer
Önska