Minimalism och postminimalism (e-bok) av Skrift
Lägg till önskelistan

Minimalism och postminimalism e-bok

149 kr
(0)
Frågan om minimalismens roll kan ses som en avgörande aspekt av gränsdragningen mellan modernism och postmodernism. Det är lätt att idag uppfatta minimalismen som den sista moderna stilen, men i den kritiska debatt som den inledde fanns också en vilja att öppna verket mot dess fysiska omgivning, mot dess sociala och historiska sammanhang, vilket så småningom skulle leda fram till ett ifrågasättande av den modernistiska estetiken och till sist också av själva begreppet konst. I denna volym a...
149 kr
Författare Skriftserien Kairos, nr 10 (författare)
Förlag Raster förlag
Utgiven 31 Oktober 2005
Genrer Konst, Musik, Teater, Film, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789187215681
Frågan om minimalismens roll kan ses som en avgörande aspekt av gränsdragningen mellan modernism och postmodernism. Det är lätt att idag uppfatta minimalismen som den sista moderna stilen, men i den kritiska debatt som den inledde fanns också en vilja att öppna verket mot dess fysiska omgivning, mot dess sociala och historiska sammanhang, vilket så småningom skulle leda fram till ett ifrågasättande av den modernistiska estetiken och till sist också av själva begreppet konst. I denna volym av Kairos samlas texter som ställer frågor om konstobjektets status, om kroppen, om kontexten och institutionen, och den speglar på så sätt den explosiva utvidgning av begreppet konst som skedde under 60-talet. Här återfinns centrala texter av Donald Judd, Robert Morris, Alan Kaprow, Michael Fried, Yvonne Rainer och Robert Smithson, vilka alla var del i att definiera periodens konstnärliga klimat. Senare skrivna inlägg av Rosalind Krauss, Douglas Crimp och Miwon Kwon blickar tillbaka och förbinder dåtidens debatter med samtidens diskussioner. Volymen har redigerats och försetts med en introduktion av Sven-Olov Wallenstein.