Köp- och användarvillkor

1. Inledning

Dessa villkor gäller för dig som är kund hos Bokon. Genom att bli kund accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant.

2. Om tjänsten

Bokon är en digital bokhandel där du kan köpa digitala böcker och därtill besläktat innehåll. Genom att registrera dig som kund hos Bokon får du möjligheten att genomföra köp av de produkter som till varje tid finns till försäljning på Bokon.

3. Avtalsvillkor och upplysningsplikt

Du kan alltid hitta de gällande köp- och leveransvillkoren på denna sida. Bokon har rätt att uppdatera och ändra användarvillkoren och innehållet i Bokons tjänst utan att i förväg få ditt godkännande. Information om större ändringar kommer att lämnas på Bokons webbplats minst en vecka innan den träder i kraft. Genom att fortsätta använda Bokons tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

4. Leverans av digitala produkter

Digitala produkter som e-böcker och e-ljudböcker levereras efter ett fullföljt köp i form av en nedladdningslänk. Efter genomfört köp får du som kund tillgång till att ladda ner den nyinköpta boken, t.ex. till Bokons app för iPhone eller Android-enheter. Länken sparas och är alltid tillgänglig under menyn ’Mitt bibliotek’ på Bokon.se. Kunden erhåller även en faktura som skickas till den mailadress som kunden har knutit till sitt konto. Leveranskostnader för digitala produkter är inkluderade i det angivna priset.

5. Betalning

Du kan välja att betala på något av följande sätt:

  • Med kort. Du kan betala med Visa, Visa Electron, Mastercard, Eurocard och Maestro. När du genomför ett köp hos Bokon förvaras dina kortuppgifter på ett säkert och krypterat sätt hos vår betaltjänstleverantör Swedbank Pay.
  • Med presentkort. Om du har fått ett presentkort för användning på Bokon.se kan du använda detta som betalmedel genom att ange presentkortskoden under köpsprocessen. Värdet av presentkort återbetalas inte kontant. Presentkort kan användas under tre år från köpet. Observera att presentkortet endast kan användas som betalmedel på vår sajt Bokon.se
  • Via iTunes. Du kan även köpa böcker i vår iOS-applikation. Betalningen sker då genom ditt iTunes-konto, och du får en faktura direkt från iTunes.

6. Ångerrätt

Du har ingen ångerrätt på e-böcker eller digitala ljudböcker, då dessa klassas om en tjänst. Så snart betalningen av boken gått genom och du fått möjligheten att påbörja nedladdning av en digital bok har du således ingen rätt att ångra köpet.

7. Reklamation

Du har tre års reklamationsrätt. Om du mottager en felaktig vara i förhållande till din beställning eller en defekt vara ska du reklamera inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. Reklamationer kan meddelas genom vår supportfunktion, antigen på sajten support.bokon.com eller via e-post: support@bokon.com. Vi förbehåller oss rätten att avhjälpa ett fel/en defekt genom att byta mot en felfri vara istället för att betala tillbaka köpesumman.

8. Upphovsrättsskydd och immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till de böcker du köper hos Bokon ägs av respektive förlag, och böckerna är skyddade med antigen ett vattenmärke (ett så kallat socialt DRM) eller ett tekniskt kopieringsskydd (Adobe DRM). Vattenmärkningen försvårar inte nedladdning eller användning av den boken du köper, men den gör det möjligt att spåra vem som köpt boken, i fall filen sprids illegalt. Vattenmärket består av information om ditt ordernummer och vattenmärket inbäddas både synligt och osynligt/ej hörbart.

Om boken är skyddat med Adobe DRM, finns det en begränsning på hur många olika enheter du kan ladda ned filen till. För att läsa böcker med Adobe DRM behöver du registrera dig hos Adobe och skaffa dig ett Adobe ID.

När du köper en bok hos Bokon, köper du rätten att använda produkten för icke-kommersiell privat bruk och du har inte rätt att bedriva vidareförsäljning av böckerna. All kopiering, förutom för ditt privata bruk, och andra typer av rättighetsstridig spridning är förbjuden. Du är själv ansvarig för att filerna inte sprids vidare till andra användare. Gärningar i strid mot licensrättigheterna kommer att beivras.

All övrig upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Bokon och dess tjänster innehas av Bokon och/eller Bokons samarbetspartners och du förvärvar genom din kundrelation med Bokon ingen som helst rätt till dessa rättigheter.

9. Systemkrav

Användning av e-böcker, ljudböcker med mera förutsätter att användaren har tillgång till utrustning som till exempel en dator med internetaccess, vilket kan medföra särskilda utgifter för användaren. Användning av produkterna kan kräva att du emellanåt genomför uppdateringar eller uppgraderingar. Du medger och är införstådd med att sådana systemkrav för användning av tjänsten, som emellanåt kan komma att ändras, är ditt eget ansvar.

10. Användning av tjänsten med mera

För att genomföra ett köp hos Bokon måste du registrera dig och skapa en användarprofil. Det är däremot inte nödvändigt att köpa något, om du skapar en användarprofil. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna registrera dig som kund hos Bokon. Som registrerad användare kan du även skriva recensioner om böcker, som kan ses av andra användare av Bokon. När du skriver en recension visas ditt användarnamn. Recensioner får inte innehålla uppgifter om dig själv eller andra personer, så länge dessa personer inte ingår i boken/produkten.

Bokon får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Bokon på sådant sätt att Bokon eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Du får naturligtvis inte bryta mot svensk lag och du måste följa Bokons regler. Du får alltså inte:

  • Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
  • Förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv)
  • Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet.
  • Använda Bokons tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra).
  • Överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc., skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom.
  • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Om Bokon misstänker att du begått ett brott vid användning av Bokons tjänster förbehåller sig Bokon rätten att spärra din profil, och polisanmälan kan komma att göras.

Som användare av Bokon uppmanas du att alltid kontakta vår supportavdelning om du hittar innehåll på Bokon.se som du menar kan kategoriseras som något av det ovan nämnda.

11. Personuppgifter

Bokon lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera kundernas användning av Bokon. Bokon behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Bokon är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter avseende Bokon finns sist i dessa villkor.

Genom att registrera dig hos Bokon samtycker du till att Bokon behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Bokons tjänster och betalning för dessa.

Vidare samtycker du till att Bokon kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Bokon och/eller Bokons produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners.

Du samtycker vidare till att Bokon lämnar ut dina personuppgifter till Bokons ägare, bolag som ingår i samma koncern som Bokon eller bolag som ägs av Bokons ägare i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Bokons tjänster. Bokon kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

Om du registrerar dig som kund hos Bokon genom att logga in med Facebook, kommer du automatiskt att motta våra nyhetsbrev. Du kan när som helst ändra detta och avanmäla dig från våra nyhetsbrev på din profilsida.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som rör dig och som behandlas av Bokon kan du skriftligen begära detta genom att skicka ett brev till adressen längst ned i villkoren. Om du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för din användning av Bokon) eller om du vill eller inte längre vill erhålla information/reklam om Bokon och/eller samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss. Adressen finns sist i villkoren. I ditt brev skall du uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter du önskar ändra och på vilket sätt du vill att dessa skall ändras.

12. Cookies, IP-adresser och loggstatistik

Bokon.se använder sig av så kallade cookies. En cookie är en liten fil som lagras i din dator och som innehåller en identifikation av datorn för Bokon. Filen innehåller inte i sig uppgifter om dig. Cookies används för att skapa en så god användarupplevelse av Bokon som möjligt, till exempel för att Bokon kan komma ihåg ditt användarnamn. Du kan alltid radera cookies från din dator.

I anslutning till varje besök hos Bokon registreras den använda IP-adressen. Din IP-adress är adressen på den dator, som du använder för att besöka Bokon.se. IP-adressen registreras för att säkra att Bokon alltid kan leta rätt på den använda datorn, för det fall att missbruk eller olagligheter skett i samband med besöket på Bokon.se.

För att öka användarupplevelsen använder Bokon loggstatistik till att exempelvis identifiera vilka böcker som säljer bäst.

13. Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för Bokon tjänster kan länkar till samarbetspartners webbplatser tillhandahållas. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Bokon och Bokon ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

14. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Bokons ansvar.

Bokon lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom Bokon på Bokons webbplats. Bokon lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Bokon ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Bokon eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Bokon för brottsliga gärningar som begås med användning av Bokon tjänster, till exempel hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Bokon svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Bokon tjänster.

Bokon svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Bokon tjänster och/eller dess material eller information.

Detta gäller dock inte om Bokon orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag. 

15. Lagval och behörig domstol

På dessa villkor ska svensk lag tillämpas. Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av Bokon och/eller de tjänster som erbjuds via Bokon skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

16. Kontakt

Vill du ta kontakt med Bokon kan du göra det via mejl på adress support@bokon.com eller via vår supportsida på webben – support.bokon.se

Vill du skicka brev till oss går det bra på:

Bokon AB

105 17 Stockholm

Organisationsnummer: 556896-1659

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556896-1659 01 

17. GDPR

bokon.se/gdpr