Från 60-tal till cyberspace (e-bok) av Skriftse
Lägg till önskelistan

Från 60-tal till cyberspace e-bok

Pris 125 kr
(0)
60-talet var inte bara en tid då konsten fann nya uttryck och innehåll. 60-talet var också en tid då många internationellt välkända konstnärer själva reflekterade över den nya konstens teoretiska bakgrund och implikationer. Bland de mest namnkunniga återfinns minimalisten Robert Morris och konceptkonstnären Joseph Kosuth. Antologin Från 60-tal till cyberspace återger bl.a. Morris redan klassiska text om skulpturen i Artforum 1966 och Kosuths likaså klassiska reflektioner kring konsten efter f...
E-Bok 125 kr Pris
Författare Skriftserien Kairos, nr 3 (författare)
Förlag Raster förlag
Utgiven 24 Oktober 2005
Genrer Konst, Musik, Teater, Film, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789187215605

Bokons kunder har även köpt

60-talet var inte bara en tid då konsten fann nya uttryck och innehåll. 60-talet var också en tid då många internationellt välkända konstnärer själva reflekterade över den nya konstens teoretiska bakgrund och implikationer. Bland de mest namnkunniga återfinns minimalisten Robert Morris och konceptkonstnären Joseph Kosuth. Antologin Från 60-tal till cyberspace återger bl.a. Morris redan klassiska text om skulpturen i Artforum 1966 och Kosuths likaså klassiska reflektioner kring konsten efter filosofin från 1969. 60-talet skulle också se helt annorlunda ut utan den amerikanske teoretikern Michael Frieds angrepp mot de nya överskridande konstformerna utifrån Clement Greenbergs modernism. Rosalind Krauss å sin sida utvidgar de konstnärliga uttrycksformerna ytterligare i sin essä om skulpturen i det utvidgade fältet från 1979. Två år senare redogör Benjamin Buchloh för den nya konsten ur ett marxistiskt perspektiv. Från 60-tal till cyberspace avslutas med den finske semiotikern Altti Kuusamos essä om installationen som konstform, medan Christoph Blase fäster uppmärksamheten vid ett idag ovanligt spännande konstnärligt medium, cd-rom och andra interaktiva uttrycksformer.