Nomadologin (e-bok) av Skriftserien Kairos, nr
Lägg till önskelistan

Nomadologin e-bok

149 kr
(0)
Den nya teknologin öppnar nya världar. Datorerna är inte längre enbart arbetsredskap eller räknemaskiner, utan också ett slags sociala hallucinationer för kommunikativt umgänge oberoende av rummet och tiden. Här skakas i grunden våra invanda föreställningar om identitet, gemenskap och könstillhörighet. Det är i detta sammanhang som den franske filosofen Gilles Deleuzes och psykiatrikern Félix Guattaris gemensamma analyser av det postindustriella samhället blir så intressanta. Deras första a...
149 kr
Författare Skriftserien Kairos, nr 4 (författare)
Förlag Raster förlag
Utgiven 24 Oktober 2005
Genrer Konst, Musik, Teater, Film, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789187215612
Den nya teknologin öppnar nya världar. Datorerna är inte längre enbart arbetsredskap eller räknemaskiner, utan också ett slags sociala hallucinationer för kommunikativt umgänge oberoende av rummet och tiden. Här skakas i grunden våra invanda föreställningar om identitet, gemenskap och könstillhörighet. Det är i detta sammanhang som den franske filosofen Gilles Deleuzes och psykiatrikern Félix Guattaris gemensamma analyser av det postindustriella samhället blir så intressanta. Deras första arbete var L’Anti-Oedipe från 1972, en av filosofihistoriens mest sålda böcker. Den följdes 1980 av Mille Plateaux, ur vilken Kairos har låtit översätta avsnittet om nomadologin: ett slags kunskapsteoretisk strategi påminnande om strategierna i dagens krigföring. Filofsofen Sven-Olov Wallenstein svarar för översättningen och kommenterar dessutom nomadologin. I denna volym av Kairos redogör också konstnären Mats Hjelm för både den nya kommunikationsteknologins i sig märkligt korta historia och indirekt för dess nuvarande och framtida möjligheter. Boken omfattar även en intervju med Deleuze från 1989 och hans korta »Postskriptum« från 1990.