Konsten och konstbegreppet (e-bok) av Skriftser
Lägg till önskelistan

Konsten och konstbegreppet e-bok

149 kr
(0)
Vad är konst? Alltsedan Marcel Duchamp ställde ut sin flasktorkare 1914 har denna fråga envist hängt kvar som mer eller mindre obesvarad. En uppfattning är att konsten alltid har funnits, att den är universell och oberoende av sitt historiska sammanhang. En annan uppfattning är att konsten blir konst genom att konstvärlden helt enkelt betecknar vissa objekt som konst. Denna antologi innehåller bl.a. Morris Weitz klassiska text om teoriernas roll i estetiken. William E. Kennick säger i sin...
149 kr
Författare Skriftserien Kairos, nr 1 (författare)
Förlag Raster förlag
Utgiven 19 Oktober 2005
Genrer Konst, Musik, Teater, Film, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789187215582
Vad är konst? Alltsedan Marcel Duchamp ställde ut sin flasktorkare 1914 har denna fråga envist hängt kvar som mer eller mindre obesvarad. En uppfattning är att konsten alltid har funnits, att den är universell och oberoende av sitt historiska sammanhang. En annan uppfattning är att konsten blir konst genom att konstvärlden helt enkelt betecknar vissa objekt som konst. Denna antologi innehåller bl.a. Morris Weitz klassiska text om teoriernas roll i estetiken. William E. Kennick säger i sin uppsats från 1958 att den traditionella estetiken vilar på ett fundamentalt teoretiskt misstag av rent språklig art. Här återfinns också den amerikanska kritikern Clement Greenbergs epokgörande redovisning för det modernistiska måleriet från 1961 och Arthur C. Dantos text om »konstvärlden« från 1964. Ewa Jeanette Emt skriver om den tyska 1700-talsfilosofen Baumgarten, som kan sägas prägla det moderna estetikbegreppet. Sven-Olov Wallenstein ger en översikt över utvecklingen från högmodernismens upplösning kring 1960 till konceptualismen.