Feministiska konstteorier (e-bok) av Skriftseri
Lägg till önskelistan

Feministiska konstteorier e-bok

149 kr
(0)
I hur hög grad är konsthistoriens bilder medskapande till att befästa vissa föreställningar om kön? Hur påverkar ?lmen och andra massmedier denna uppfattning? Den teori om konst som utgår från ett genusperspektiv är idag ett omfattande och dynamiskt forskningsfält med en mängd olika teoretiska inriktningar som står i produktiv dialog och kon?ikt med varandra. Kairos 6 innehåller ett urval nyckeltexter ur det tänkande som uppstått i mötet mellan feministisk bild- och ?lmteori och psykoanal...
149 kr
Författare Skriftserien Kairos, nr 6 (författare)
Förlag Raster förlag
Utgiven 26 Oktober 2005
Genrer Konst, Musik, Teater, Film, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Adobe DRM
ISBN 9789187215629
I hur hög grad är konsthistoriens bilder medskapande till att befästa vissa föreställningar om kön? Hur påverkar ?lmen och andra massmedier denna uppfattning? Den teori om konst som utgår från ett genusperspektiv är idag ett omfattande och dynamiskt forskningsfält med en mängd olika teoretiska inriktningar som står i produktiv dialog och kon?ikt med varandra. Kairos 6 innehåller ett urval nyckeltexter ur det tänkande som uppstått i mötet mellan feministisk bild- och ?lmteori och psykoanalytisk teori och tradition. I mötet mellan dessa tankesystem har det skapats ett produktivt klimat för fördjupning av förståelsen av bildens funktion och uttryck. Här ?nns en möjlighet att bygga modeller för en fruktbar dialog som kan ompröva etablerade synsätt. Sedan 1960-talet har konsten öppnat sig mot angränsande områden som ?lm, video och nya media. Tvärdisciplinära studier har behövts för att generera metoder för att beskriva, analysera och diskutera de komplexa processer som bilden härbärgerar och ger upphov till hos betraktaren. Texterna i Kairos 6 har temat bild, genus och det omedvetna och för en diskussion om sambandet mellan kön och bild inom samhället i stort. Det utvidgade konstbegreppet gör antologin värdefull även för den som är intresserad av bildpåverkan i allmänhet.