Alexander Bard

Visa mig endast

Digital Libido

Alexander Bard, Jan Söderqvist Pris 125 kr
Läs mer
Önska

Futuricatrilogin

Alexander Bard, Jan Söderqvist Pris 45 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Synteism - Att skapa Gud i Internetåldern

Alexander Bard, Söderqvist Jan Pris 59 kr
Läs mer
Önska

Kroppsmaskinerna

Alexander Bard, Jan Söderqvist Pris 49 kr
Läs mer
Önska

Det globala imperiet

Alexander Bard, Jan Söderqvist Pris 49 kr
Läs mer
Önska

Nätokraterna

Alexander Bard, Jan Söderqvist Pris 45 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Tony växer upp

Alexander Bard, Agnes von Krusenstjerna Pris 9 kr
Läs mer
Önska

Digital Libido : Sex, makt och våld i nätverkssamhället

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Kristoffer Hellström Pris 135 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Synteism - att skapa gud i internetåldern

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Emil Rehnström Pris 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Kroppsmaskinerna

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Emil Rehnström Pris 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Det globala imperiet

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Emil Rehnström Pris 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Nätokraterna

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Emil Rehnström Pris 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Process och Event

Alexander Bard, Jan Söderqvist, AI Robot Pris 165 kr
Läs mer
Önska Smakprov

The Futurica Trilogy

Alexander Bard, Jan Söderqvist Pris 65 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Digital Libido

Alexander Bard, Jan Söderqvist Pris 149 kr
Läs mer
Önska

The Netocrats

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Bert Deivert Pris 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Synthéisme

Alexander Bard, Jan Söderqvist Pris 369 kr
Läs mer
Önska

Digital Libido

Alexander Bard, Jan Söderqvist Pris 369 kr
Läs mer
Önska

Digital libido : sex, power and violence in the network society

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Kristoffer Hellström Pris 135 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Syntheism - Creating God in The Internet Age

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Bert Deivert Pris 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

The Global Empire

Alexander Bard, Jan Söderkvist, Bert Deivert Pris 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Process and event

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Digital Voice Pris 175 kr
Läs mer
Önska Smakprov

The Body Machines

Alexander Bard, Jan Söderqvist, Bert Deivert Pris 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov