Nordic Academic Press

Visa mig endast

Fornminnen : det förflutnas roll i det förkristna och kristna Mälardalen

Ann-Mari Hållans Stenholm 179 kr
Läs mer
Önska

När verkligheten inte stämmer med kartan : lokala förutsättningar för hållbar utveckling

Mikael Vallström 159 kr
Läs mer
Önska

Svensk oro : offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft

Sverker Oredsson 149 kr
Läs mer
Önska

Vetenskapens sociala strukturer : sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

Staffan Wennerholm, Nina Wormbs, Jenny Beckman, Hjalmar Fors, Gustav Holmberg, Anna Tunlid 159 kr
Läs mer
Önska

Staten och folk på väg

Anna-Brita Lövgren 159 kr
Läs mer
Önska

Galjonsfigurens många öden och äventyr

Annika Bünz 159 kr
Läs mer
Önska

Samhällsbyggandet som mysterium : Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier

Tigran Haas, Jesper Meijling 165 kr
Läs mer
Önska

Främlingskap : svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern

Marie Demker, Ulf Bjereld 145 kr
Läs mer
Önska

Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden

Magnus Linnarsson 165 kr
Läs mer
Önska

Snuten i skymningslandet : svenska polisberättelser i roman och film 1965-2010

Michael Tapper 225 kr
Läs mer
Önska

Patientens bästa : en kritisk introduktion till läkaretiken

Axel Carlberg 149 kr
Läs mer
Önska

En svensk harlekinad : narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman & Lars forsell

Åsa Mälhammar 165 kr
Läs mer
Önska

Allt mellan himmel och jord : om Knut Lundmark, astronomin och den publika kunskapsbildningen

Johan Kärnfelt 149 kr
Läs mer
Önska

Att älska sitt jobb : passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Magdalena Petersson McIntyre 165 kr
Läs mer
Önska

Morgonrodnad: Socialismens stil och mytologi 1871-1914

Stefan Arvidsson 165 kr
Läs mer
Önska

För freden och rösträtten : kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar

Inger Hammar 149 kr
Läs mer
Önska

Statsmakt till salu : arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618-1635

Mats Hallenberg 159 kr
Läs mer
Önska

Från Laokoon till Troja

Johannes Siapkas 159 kr
Läs mer
Önska

Att leda i svåra lägen : civila chefer och militära lärdomar

Marco Smedberg, Karlis Neretnieks 189 kr
Läs mer
Önska

Astrid Lindgrens världar i Vimmerby : en studie om kulturarv och samhällsutveckling

Leif Jonsson 149 kr
Läs mer
Önska

Bondeherrgårdar : Den nyrika bondeklassens gårdar 1750–1850

Christer Ahlberger, Johannes Daun 165 kr
Läs mer
Önska

Minnesgömmor : berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under andra världskriget

Mats Burström 149 kr
Läs mer
Önska

Levd religion : Det heliga i vardagen

Katarina Plank, Daniel Enstedt 175 kr
Läs mer
Önska

Livet är för dyrbart för att dammas bort: Aktiveringspolitik, kvinnors förvärvsarbete och omvandlingen av familjen 1960–1980

Åsa Lundqvist 165 kr
Läs mer
Önska

Kompetens i museisektorn

Katja Lindqvist 165 kr
Läs mer
Önska

Lämna eller stanna? : Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige"

Lotta Svensson 149 kr
Läs mer
Önska

Den nya staten : ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900

Erik Nydahl, Jonas Harvard 165 kr
Läs mer
Önska

Inget landskap är en ö : dialektik och praktik i öländska landskap

Katarina Saltzman 149 kr
Läs mer
Önska

Våld : representation och verklighet

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg 165 kr
Läs mer
Önska

"Hellre fri än filmare" : filmverkstan och den fria filmen

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm 149 kr
Läs mer
Önska