Nordic Academic Press

Visa mig endast

Stånd och genus i stormaktstidens Sverige

Kekke Stadin 149 kr
Läs mer
Önska

Hjältar och hjältinnor : föreställningar och gestaltningar från Eufemiavisorna till Gösta Berlings saga

Therése Andersson 159 kr
Läs mer
Önska

Två sidor av samma mynt?: Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna

Anders Nilsson, Fay Lundh Nilsson 159 kr
Läs mer
Önska

Föreställningar om det förflutna: Arkeologi och rekonstruktion

Bodil Pettersson, Bodil Petersson 159 kr
Läs mer
Önska

Välkommen hem Mr Swanson

Ann-Kristin Wallengren 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Bengt Enflo 165 kr
Läs mer
Önska

Historia som kunskap : innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert 149 kr
Läs mer
Önska

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården : tankar, kunskaper och processer 2002-2012

Anders Högberg 149 kr
Läs mer
Önska

Beauty Box: Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige

Therése Andersson 159 kr
Läs mer
Önska

Mellan kaos och kontroll : social ordning i svenska flottan 1670-1716

AnnaSara Hammar 175 kr
Läs mer
Önska

Det förflutna i framtidens stad : tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

Daniel Nilsson, Krister Olsson 149 kr
Läs mer
Önska

Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940

Carl-Gustaf Andrén 165 kr
Läs mer
Önska

Den tillfälliga husmodern : hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960

Karin Carlsson 159 kr
Läs mer
Önska

Vill ni se en stjärna : kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953

Eva Blomberg 159 kr
Läs mer
Önska

Minne och myt : konsten att skapa det förflutna

Åsa Berggren, Stefan Arvidsson, Ann-Mari Hållans Stenholm 149 kr
Läs mer
Önska

Mindfulness : tradition, tolkning och tillämpning

Katarina Plank 149 kr
Läs mer
Önska

Makt och missnöje : sockenidentitet och lokalpolitik 1970-2010

Martin Åberg, Christer Ahlberger 149 kr
Läs mer
Önska

Historien in på livet

Jan Garnert, Torunn Selberg, Anne Eriksen 149 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Historiska porträtt som kunskapskälla : samlingar, arkiv och konsthistorieskrivning

Charlotta Krispinsson 165 kr
Läs mer
Önska

Barlast : Massor med historia

Mats Burström 159 kr
Läs mer
Önska

En ny kropp : essäer om medicinska visioner och personliga val

Susanne Lundin 149 kr
Läs mer
Önska

Poesi som poetik: Idéer om diktkonst i Jesper Svenbros lyrik

Karin Nykvist 149 kr
Läs mer
Önska

Bärande band : vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa, ca 1000-1200

Lars Hermanson 165 kr
Läs mer
Önska

Poesins drottning : Christina av Sverige och de italienska akademierna

Stefano Fogelberg Rota 175 kr
Läs mer
Önska

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle : rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

Daniel Lövheim 159 kr
Läs mer
Önska

Dynastins kvinnor : företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal

Therese Nordlund Edvinsson 159 kr
Läs mer
Önska

Skärvor av 1900-tal : arkeologiska essäer

Mats Burström 159 kr
Läs mer
Önska

I försvarets intresse : säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945

Ulf Eliasson 149 kr
Läs mer
Önska

Fornminnen : det förflutnas roll i det förkristna och kristna Mälardalen

Ann-Mari Hållans Stenholm 179 kr
Läs mer
Önska

När verkligheten inte stämmer med kartan : lokala förutsättningar för hållbar utveckling

Mikael Vallström 159 kr
Läs mer
Önska