Birkalitteratur

Visa mig endast

Ett besök på Björkön år 1872. Birkalitteratur nr 1. Återutgivning av historisk text

August Sohlman 29 kr
Läs mer
Önska

Hvar låg Ansgarii Birka? Birkalitteratur nr 2. Återutgivning av text från 1872

Oscar Montelius 29 kr
Läs mer
Önska

Grafundersökningar på Björkö. Birkalitteratur nr 3. Återutgivning av text från 1876

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Björkö i Mälaren – En vägledning för besökare år 1888. Birkalitteratur nr 4.

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Birka och Bjärköarätt. Birkalitteratur nr 5. Återutgivning av text från 1914

Elis Wadstein 29 kr
Läs mer
Önska

Ett och annat på Björkö. Birkalitteratur nr 6. Återutgivning av text från 1889

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Birkas historia. Birkalitteratur nr 7. Återutgivning av text från 1910

Henrik Schück 29 kr
Läs mer
Önska

Ansgars monument på Björkö. Birkalitteratur nr 8. Återutgivning av text från 1874

Mikael Jägerbrand 29 kr
Läs mer
Önska

Hvar låg Ansgarii Birka? Birkalitteratur nr 9. Återutgivning av texter från 1872 och 1877

Hans Hildebrand 29 kr
Läs mer
Önska

Grafundersökningar på Björkö år 1881. Birkalitteratur nr 10.

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Björkö-fyndet. Redogörelse för undersökningarna under åren 1871–1873. Birkalitteratur nr 11

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Björkö-fyndet. Birkalitteratur nr 12. Återutgivning av nyhetsartiklar från 1873

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Vikingatidens Lund och Birka. Birkalitteratur nr 14. Återutgivning av text från 1909

Knut Stjerna 29 kr
Läs mer
Önska

Birkaspörsmål. Birkalitteratur nr 15. Återutgivning av text från 1936

Elis Wadstein 29 kr
Läs mer
Önska

En botanist besöker Björkön år 1848. Birkalitteratur nr 16. Återutgivning av text från 1870

L J S 29 kr
Läs mer
Önska

Invigningen av Ansgarskapellet. Birkalitteratur nr 17. Återutgivning av text från 1933

Märta Lindqvist 29 kr
Läs mer
Önska

Antekningar på resan till Björkö. Birkalitteratur nr 18. Återutgivning av skildring från 1811

Mikael Jägerbrand 29 kr
Läs mer
Önska

Ansgars väg till Birka. Birkalitteratur nr 19. Återutgivning av text från 1926

Em. Linderholm 29 kr
Läs mer
Önska

En kristen begrafningsplats på Björkö. Birkalitteratur nr 20. Återutgivning av texter från år 1878 och 1880

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Ur Ansgars lefnad af Rimbert. Birkalitteratur nr 21. Återutgivning av text från 1901

Per Gust. Berggren 29 kr
Läs mer
Önska

Naturhistoriska och archæologiska undersökningar på Björkö i Mälaren del I. Birkalitteratur nr 22. Återutgivning av text från 1872

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Naturhistoriska och archæologiska undersökningar på Björkö i Mälaren del II. Birkalitteratur nr 23. Återutgivning av text från 1873

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Nytt svar på den gamla frågan: Hvar låg Ansgarii Birka? Birkalitteratur nr 24. Återutgivning av bok från 1876

L. C. Wiede 29 kr
Läs mer
Önska