Hjalmar Stolpe

Visa mig endast

Grafundersökningar på Björkö. Birkalitteratur nr 3. Återutgivning av text från 1876

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Björkö-fyndet. Redogörelse för undersökningarna under åren 1871–1873. Birkalitteratur nr 11

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Naturhistoriska och archæologiska undersökningar på Björkö i Mälaren del II. Birkalitteratur nr 23. Återutgivning av text från 1873

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

En kristen begrafningsplats på Björkö. Birkalitteratur nr 20. Återutgivning av texter från år 1878 och 1880

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Grafundersökningar på Björkö år 1881. Birkalitteratur nr 10.

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Björkö i Mälaren – En vägledning för besökare år 1888. Birkalitteratur nr 4.

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Björkö-fyndet. Birkalitteratur nr 12. Återutgivning av nyhetsartiklar från 1873

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Ett och annat på Björkö. Birkalitteratur nr 6. Återutgivning av text från 1889

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska

Naturhistoriska och archæologiska undersökningar på Björkö i Mälaren del I. Birkalitteratur nr 22. Återutgivning av text från 1872

Hjalmar Stolpe 29 kr
Läs mer
Önska