Mats Hallenberg

Visa mig endast

Statsmakt till salu : arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618-1635

Mats Hallenberg 159 kr
Läs mer
Önska

Politiska rum : kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850

Magnus Linnarsson, Mats Hallenberg 159 kr
Läs mer
Önska

Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid

Johan Holm, Mats Hallenberg 165 kr
Läs mer
Önska

Kampen om det allmänna bästa

Mats Hallenberg 175 kr
Läs mer
Önska

Organizing history : studies in honour of Jan Glete

Mats Hallenberg, Anna Maria Forssberg, Orsi Husz, Jonas Nordin 165 kr
Läs mer
Önska