Lena Sohl

Visa mig endast

Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet

Anders Neergaard, Kristina Boréus, Lena Sohl 165 kr
Läs mer
Önska