John Steinberg

Visa mig endast

Mentorskap, coaching och co-coaching

John Steinberg 95 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Instruktionsmetodik

John Steinberg 69 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Den nya inlärningen

John Steinberg 75 kr
Läs mer
Önska

Meningsfull undervisning

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Fortbildningshandboken

John Steinberg 49 kr
Läs mer
Önska

Coacha varandra till framgång - en introduktion till co-coaching

John Steinberg 69 kr
Läs mer
Önska

Makro-Mikro modellen för skolutveckling (journalistik och politik)

John Steinberg 39 kr
Läs mer
Önska

Att vända en klass: Nr 5 i serien Studiedagar i egen regi

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska

Hur man handskas med besvärliga klasser

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska

Pedagogik i praktiken

John Steinberg 69 kr
Läs mer
Önska Smakprov

M-learning - Kunskapsbaserad marknadsföring och mobilt lärande

John Steinberg, Tobias Hedlund 65 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Rörelsekommunikation

John Steinberg, Johan Borghäll 79 kr
Läs mer
Önska

Vad är bra undervisning?

John Steinberg 69 kr
Läs mer
Önska

Humanistiskt ledarskap : En praktisk handbok

John Steinberg 185 kr
Läs mer
Önska Smakprov

100% En annorlunda bok om ett friskare liv

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska

Vad är lärarens uppdrag: Nr 3 i serien Världens bästa lärare

John Steinberg 69 kr
Läs mer
Önska

Professionella samtal - Konsten att leda utvecklingssamtal i skolan

John Steinberg 69 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Anknytning: Nr 6 i serien Studiedagar i egen regi

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska

Skolans nya syfte

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska

Undervisning i centrum: Bok 4 i serien Studiedagar i egen regi

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska

Hemtjänstens stolthet

John Steinberg 69 kr
Läs mer
Önska

Coacha varandra till framgång - elevhandboken

John Steinberg 69 kr
Läs mer
Önska

Låt skolan dö - länge leve lärandet!

John Steinberg 69 kr
Läs mer
Önska

Positiv påverkan

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska

Läxläsning

John Steinberg 55 kr
Läs mer
Önska

Hitta styrkorna : samtal som stärker medarbetarna

John Steinberg 179 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Lista ut ditt liv

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska

Humanistiskt ledarskap lönar sig

John Steinberg 95 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Att leva som du vill

John Steinberg 65 kr
Läs mer
Önska

Välkommen till kollegiet

John Steinberg, Patrik Rozijan, Anna Grettve 65 kr
Läs mer
Önska