John Steinberg

Visa mig endast

Mentorskap, coaching och co-coaching

John Steinberg Pris 95 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Instruktionsmetodik

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Den nya inlärningen

John Steinberg Pris 75 kr
Läs mer
Önska

Meningsfull undervisning

John Steinberg Pris 65 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Fortbildningshandboken

John Steinberg Pris 49 kr
Läs mer
Önska

Coacha varandra till framgång - en introduktion till co-coaching

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska

Makro-Mikro modellen för skolutveckling (journalistik och politik)

John Steinberg Pris 39 kr
Läs mer
Önska

Hur man handskas med besvärliga klasser

John Steinberg Pris 65 kr
Läs mer
Önska

Pedagogik i praktiken

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Positiv påverkan

John Steinberg Pris 65 kr
Läs mer
Önska

Rörelsekommunikation

John Steinberg, Johan Borghäll Pris 79 kr
Läs mer
Önska

Vad är bra undervisning?

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska

100% En annorlunda bok om ett friskare liv

John Steinberg Pris 65 kr
Läs mer
Önska

Humanistiskt ledarskap : En praktisk handbok

John Steinberg Pris 185 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Vad är lärarens uppdrag: Nr 3 i serien Världens bästa lärare

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska

Professionella samtal - Konsten att leda utvecklingssamtal i skolan

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Skolans nya syfte

John Steinberg Pris 65 kr
Läs mer
Önska

Låt skolan dö - länge leve lärandet!

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska

Läxläsning

John Steinberg Pris 55 kr
Läs mer
Önska

Coacha varandra till framgång - elevhandboken

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska

Hemtjänstens stolthet

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska

Lista ut ditt liv

John Steinberg Pris 65 kr
Läs mer
Önska

Hitta styrkorna : samtal som stärker medarbetarna

John Steinberg Pris 179 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Humanistiskt ledarskap lönar sig

John Steinberg Pris 95 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Att leva som du vill

John Steinberg Pris 65 kr
Läs mer
Önska

Gruppsamtal - affektiv utveckling i skolan

John Steinberg Pris 69 kr
Läs mer
Önska Smakprov

The 40 Decisions Every Pre-School Teacher Must Make

John Steinberg Pris 49 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Dina studier och ditt liv

John Steinberg Pris 65 kr
Läs mer
Önska

Välkommen till kollegiet

John Steinberg, Patrik Rozijan, Anna Grettve Pris 65 kr
Läs mer
Önska

Designing Dignity: From Me to We

John Steinberg Pris 65 kr
Läs mer
Önska Smakprov