Studentlitteratur

Visa mig endast

Normativ metod

Björn Badersten 215 kr
Läs mer
Önska

Medikalisering, professionalisering och hälsa: ett sociologiskt perspektiv

Rafael Lindqvist (red.) 155 kr
Läs mer
Önska

Politiskt deltagande

Åsa Bengtsson 275 kr
Läs mer
Önska

Teorier om livskvalitet

Bengt Brülde 235 kr
Läs mer
Önska

Förvarning och samhällshot

Wilhelm Agrell 205 kr
Läs mer
Önska

Konsten att gissa rätt

Wilhelm Agrell 215 kr
Läs mer
Önska

Fruktan, medkänsla och kritisk distans

Per Arne Tjäder 215 kr
Läs mer
Önska

Varför läsa litteratur?

Magnus Persson 179 kr
Läs mer
Önska

Att skriva uppsats i rättsvetenskap

Jan Kellgren, Anders Holm 149 kr
Läs mer
Önska

Sveriges vildväxande träd och buskar

Marie Widén 169 kr
Läs mer
Önska

Ins Deutsche

Christine Frisch, Ingrid Nordberg 159 kr
Läs mer
Önska

Globalisering och global rättvisa

Göran Collste 195 kr
Läs mer
Önska

Företagsförvärv i praktiken

Martin Orrbeck 159 kr
Läs mer
Önska

Retorikanalys

Bo Renberg 149 kr
Läs mer
Önska

Att möta människor i kris

Thore Persson 149 kr
Läs mer
Önska

Rätten i samhället

Thomas Mathiesen 249 kr
Läs mer
Önska

Marknadsföring

Anna Bengtson, Cecilia Pahlberg 225 kr
Läs mer
Önska

Grundläggande mikroteori

Hans Larsson 255 kr
Läs mer
Önska

Svenska för invandrare - brygga eller gräns?

Marie Carlson 205 kr
Läs mer
Önska

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Göran Wallén 175 kr
Läs mer
Önska

Programmering i C#

Anders Forsberg 265 kr
Läs mer
Önska

HTML och Javascript: en introduktion

Stefan Björnander 165 kr
Läs mer
Önska

Globaliseringens politiska ekonomi: en introduktion

Erik Andersson 199 kr
Läs mer
Önska

Ny svengelsk ordbok

Bo Seltén 155 kr
Läs mer
Önska

Sektsjuka

Håkan Järvå 235 kr
Läs mer
Önska

Frågelistan som källa och metod

Charlotte Hagström (red) 189 kr
Läs mer
Önska

Uppsatser och rapporter: med eller utan uppdragsgivare

Ulf Paulsson 135 kr
Läs mer
Önska

Investeringsprocessen

Hans Löfsten 185 kr
Läs mer
Önska

Neurologi: fallbeskrivningar

Bengt Hindfelt 265 kr
Läs mer
Önska