Studentlitteratur

Visa mig endast

Politiskt deltagande

Åsa Bengtsson 275 kr
Läs mer
Önska

Teorier om livskvalitet

Bengt Brülde 235 kr
Läs mer
Önska

De sju ledningsverktygen: för effektivare planering av förbättringsarbetet

Hugo Eliasson, Bengt Klefsjö, Leif Kennerfalk, Andreas Lundbäck, Magnus Sandström 199 kr
Läs mer
Önska

Occidentalism

Mohammad Fazlhashemi 155 kr
Läs mer
Önska

Entreprenörskapets rötter

Hans Landström 119 kr
Läs mer
Önska

Marknadsföring

Anna Bengtson, Cecilia Pahlberg 225 kr
Läs mer
Önska

Journalistikanalys: en introduktion

Britt Hultén 139 kr
Läs mer
Önska

Ins Deutsche

Christine Frisch, Ingrid Nordberg 159 kr
Läs mer
Önska

Globalisering och global rättvisa

Göran Collste 195 kr
Läs mer
Önska

Kreativt skrivande

Therése Granwald 229 kr
Läs mer
Önska

Grammatik

Östen Dahl 185 kr
Läs mer
Önska

Projektledarpraktikan

Leif Johansson, Lars-Göran Nyström, Carl Anders Svensson 189 kr
Läs mer
Önska

Miljömanagement

Jonas Ammenberg 465 kr
Läs mer
Önska

Retorikanalys

Bo Renberg 149 kr
Läs mer
Önska

Miljöetik och miljövård

Mikael Stenmark 179 kr
Läs mer
Önska

Ingenjörens guide till Python

Jonas Lindemann 305 kr
Läs mer
Önska

Fransk ordbildning: övningsbok

Margareta Diot 119 kr
Läs mer
Önska

Svenska för invandrare - brygga eller gräns?

Marie Carlson 205 kr
Läs mer
Önska

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Göran Wallén 175 kr
Läs mer
Önska

Programmering i C#

Anders Forsberg 265 kr
Läs mer
Önska

Organisk-kemisk nomenklatur

Susanne Wikman 165 kr
Läs mer
Önska

Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv

Bengt Abrahamsson 145 kr
Läs mer
Önska

Genusperspektiv i historia

Magnus m.fl Perlestam 149 kr
Läs mer
Önska

Smart automation

Jonny Hallberg, Sandra Mattsson, Åsa Fast-Berglund 255 kr
Läs mer
Önska

HTML och Javascript: en introduktion

Stefan Björnander 165 kr
Läs mer
Önska

Allmän pedagogik

Michael Uljens 189 kr
Läs mer
Önska

Kultursociologi

Thomas Johansson, Fredrik Miegel 259 kr
Läs mer
Önska

Investeringsprocessen

Hans Löfsten 185 kr
Läs mer
Önska