Studentlitteratur

Visa mig endast

Medikalisering, professionalisering och hälsa: ett sociologiskt perspektiv

Rafael Lindqvist (red.) 155 kr
Läs mer
Önska

Politiskt deltagande

Åsa Bengtsson 275 kr
Läs mer
Önska

Teorier om livskvalitet

Bengt Brülde 235 kr
Läs mer
Önska

Varför läsa litteratur?

Magnus Persson 179 kr
Läs mer
Önska

Att skriva uppsats i rättsvetenskap

Jan Kellgren, Anders Holm 149 kr
Läs mer
Önska

Sveriges vildväxande träd och buskar

Marie Widén 169 kr
Läs mer
Önska

Etik i polisarbete

Rolf Granér, Maria Knutsson 215 kr
Läs mer
Önska

Ins Deutsche

Christine Frisch, Ingrid Nordberg 159 kr
Läs mer
Önska

Globalisering och global rättvisa

Göran Collste 195 kr
Läs mer
Önska

Svenska för invandrare - brygga eller gräns?

Marie Carlson 205 kr
Läs mer
Önska

Retorikanalys

Bo Renberg 149 kr
Läs mer
Önska

Att möta människor i kris

Thore Persson 149 kr
Läs mer
Önska

Programmering i C#

Anders Forsberg 265 kr
Läs mer
Önska

Marknadsföring

Anna Bengtson, Cecilia Pahlberg 225 kr
Läs mer
Önska

Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Göran Wallén 175 kr
Läs mer
Önska

Grammatik

Östen Dahl 185 kr
Läs mer
Önska

HTML och Javascript: en introduktion

Stefan Björnander 165 kr
Läs mer
Önska

Frågelistan som källa och metod

Charlotte Hagström (red) 189 kr
Läs mer
Önska

Ny svengelsk ordbok

Bo Seltén 155 kr
Läs mer
Önska

Uppsatser och rapporter: med eller utan uppdragsgivare

Ulf Paulsson 135 kr
Läs mer
Önska

Kultursociologi

Thomas Johansson, Fredrik Miegel 259 kr
Läs mer
Önska

Investeringsprocessen

Hans Löfsten 185 kr
Läs mer
Önska

Neurologi: fallbeskrivningar

Bengt Hindfelt 265 kr
Läs mer
Önska

Allmän pedagogik

Michael Uljens 189 kr
Läs mer
Önska

Att skolas till lärare

Bengt Linnér, Boel Westerberg 205 kr
Läs mer
Önska

Kundtillfredsställelse och kundmätningar

Lars Sörqvist 265 kr
Läs mer
Önska

Abstrakt algebra

Per-Anders Svensson 419 kr
Läs mer
Önska

Välfärdsstatens skräpvind

Jenny Andersson, Jenny Björkman, Inger Humlesjö 175 kr
Läs mer
Önska

Nordkorea: sändebud till paradiset

Erik Cornell 149 kr
Läs mer
Önska