PS-kustannus

Visa mig endast

Se det goda! : Så hjälper du barn och unga att hitta sina styrkor

Lotta Uusitalo-Malmivaara, Kaisa Vuorinen 215 kr
Läs mer
Önska

Johdatus tilastolliseen tutkimukseen

Raine Valli 215 kr
Läs mer
Önska

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

Raine Valli 245 kr
Läs mer
Önska

Opetuksen käsitemaailma

Pertti Kansanen 165 kr
Läs mer
Önska

Lapsesta käsin : Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja

Jarno Paalasmaa 219 kr
Läs mer
Önska

Psyykkisesti oireileva oppilas

Mira Talala 229 kr
Läs mer
Önska

Motivointi työvälineenä

Jukka Oksanen 215 kr
Läs mer
Önska

Adhd-käsikirja

Katariina Berggren, Jari Hämäläinen 245 kr
Läs mer
Önska

Ajattelun taidot ja oppiminen

Asta Raami, Irmeli Halinen, Risto Hotulainen, Eija Kauppinen, Päivi Nilivaara, Mari-Pauliina Vainikainen 215 kr
Läs mer
Önska

Sisu : Tarinoita itsensä ylittämisestä ja hyvän tekemisestä

Lauri Järvilehto, Sonja Strömsholm, Emilia Lahti, Meeri Koutaniemi 215 kr
Läs mer
Önska

Tunne minut! : Turva ja tunteet lapsen silmin

Katri Kanninen, Arja Sigfrids 219 kr
Läs mer
Önska

Haastavat kasvatustilanteet : Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja

Liisa Ahonen 229 kr
Läs mer
Önska

Terveys ja sosiaalityö

Anna Metteri, Heli Salokivi, Satu Ylinen 245 kr
Läs mer
Önska

Liikunta varhaiskasvatuksessa

Arja Sääkslahti 215 kr
Läs mer
Önska

Mistä syntyy tuulen voima? : Tiedekasvatusta ihmetellen ja leikkien

Jenni Vartiainen 215 kr
Läs mer
Önska

Peruskoulun uskonnonopetus

Martin Ubani 275 kr
Läs mer
Önska

Touretten oireyhtymä

Sami Leppämäki, Tuula Savikuja 215 kr
Läs mer
Önska

Mikä meitä liikuttaa : Motivaatiopsykologian perusteet

Katriina Salmela-Aro, Jari-Erik Nurmi 245 kr
Läs mer
Önska

Kun ei suju : Selviytymisopas haastaviin asiakastilanteisiin

Jaana Kivinummi, Saija Alatupa 215 kr
Läs mer
Önska

Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet : Opi tunteiden säätelyn taito

Marja Kokkonen 215 kr
Läs mer
Önska

Hauskan oppimisen vallankumous

Lauri Järvilehto 215 kr
Läs mer
Önska

Ainutkertainen oppija : Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen

Oiva Ikonen, Ansa Krogerus 215 kr
Läs mer
Önska

Terveyden psykologia

Sanna Sinikallio 245 kr
Läs mer
Önska

Lasten haastattelu lastensuojelussa

Tarja Pösö, Sauli Hyvärinen 215 kr
Läs mer
Önska

Tavallisen erityinen lapsi : Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa

Paula Määttä, Anja Rantala 215 kr
Läs mer
Önska

Valitse innostus : Voimakirja sosiaalialalle

Helena Jaakkola 215 kr
Läs mer
Önska

Luovan toiminnan työtavat : Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle

Anna Liisa Karjalainen 235 kr
Läs mer
Önska

Lapsen kielenkehitys : Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys

Elina Niemitalo-Haapola, Sini Haapala, Soile Ukkola 269 kr
Läs mer
Önska

Tarinan voima opetuksessa

Maiju Kinossalo 235 kr
Läs mer
Önska

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi

Eliisa Leskisenoja, Erja Sandberg 215 kr
Läs mer
Önska