PS-kustannus

Visa mig endast

Se det goda! : Så hjälper du barn och unga att hitta sina styrkor

Lotta Uusitalo-Malmivaara, Kaisa Vuorinen 205 kr
Läs mer
Önska

Lasten haastattelu lastensuojelussa

Tarja Pösö, Sauli Hyvärinen 205 kr
Läs mer
Önska

Liikunta varhaiskasvatuksessa

Arja Sääkslahti 205 kr
Läs mer
Önska

Mistä syntyy tuulen voima? : Tiedekasvatusta ihmetellen ja leikkien

Jenni Vartiainen 205 kr
Läs mer
Önska

Motivointi työvälineenä

Jukka Oksanen 205 kr
Läs mer
Önska

Adhd-käsikirja

Katariina Berggren, Jari Hämäläinen 235 kr
Läs mer
Önska

Peruskoulun uskonnonopetus

Martin Ubani 265 kr
Läs mer
Önska

Ajattelun taidot ja oppiminen

Asta Raami, Irmeli Halinen, Risto Hotulainen, Eija Kauppinen, Päivi Nilivaara, Mari-Pauliina Vainikainen 205 kr
Läs mer
Önska

Tunne minut! : Turva ja tunteet lapsen silmin

Katri Kanninen, Arja Sigfrids 209 kr
Läs mer
Önska

Haastavat kasvatustilanteet : Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja

Liisa Ahonen 219 kr
Läs mer
Önska

Touretten oireyhtymä

Sami Leppämäki, Tuula Savikuja 205 kr
Läs mer
Önska

Mikä meitä liikuttaa : Motivaatiopsykologian perusteet

Katriina Salmela-Aro, Jari-Erik Nurmi 235 kr
Läs mer
Önska

Tavallisen erityinen lapsi : Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa

Paula Määttä, Anja Rantala 205 kr
Läs mer
Önska

Kun ei suju : Selviytymisopas haastaviin asiakastilanteisiin

Jaana Kivinummi, Saija Alatupa 205 kr
Läs mer
Önska

Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet : Opi tunteiden säätelyn taito

Marja Kokkonen 205 kr
Läs mer
Önska

Hauskan oppimisen vallankumous

Lauri Järvilehto 205 kr
Läs mer
Önska

Valitse innostus : Voimakirja sosiaalialalle

Helena Jaakkola 205 kr
Läs mer
Önska

Sisu : Tarinoita itsensä ylittämisestä ja hyvän tekemisestä

Lauri Järvilehto, Sonja Strömsholm, Emilia Lahti, Meeri Koutaniemi 205 kr
Läs mer
Önska

Terveys ja sosiaalityö

Anna Metteri, Heli Salokivi, Satu Ylinen 235 kr
Läs mer
Önska

Ainutkertainen oppija : Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen

Oiva Ikonen, Ansa Krogerus 205 kr
Läs mer
Önska

Terveyden psykologia

Sanna Sinikallio 235 kr
Läs mer
Önska

Oman oppimisen kapteeni

Juho Norrena 205 kr
Läs mer
Önska

Näin aivot oppivat

Minna Huotilainen 235 kr
Läs mer
Önska

Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa

Tiina Vitka 205 kr
Läs mer
Önska

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi

Eliisa Leskisenoja, Erja Sandberg 205 kr
Läs mer
Önska

Pienryhmäohjaajan opas

Leena Ståhlberg 205 kr
Läs mer
Önska

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

Raine Valli 235 kr
Läs mer
Önska

Motivaatio ja oppiminen

Katariina Salmela-Aro 205 kr
Läs mer
Önska

Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö

Vesa Korhonen, Sauli Puukari 245 kr
Läs mer
Önska

Psyykkinen vahvuus : Mielen taitojen harjoituskirja

Jarmo Liukkonen 205 kr
Läs mer
Önska