Nordiska ministerrådet

Visa mig endast

Talar Norden med kluven tunga?

Karin Arvidsson 59 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Det framtida nordiska hälsosamarbetet

- -, Bo Könberg 5 kr
Läs mer
Önska

Bullerdämpning av externt industribuller från livsmedelsindustri och hamnar

Alf Andreasson, Anders Bengtsson, Per-Åke Nilsson, Pär Wigholm, Örjan Johansson 75 kr
Läs mer
Önska

Nordiska Gemenskaper

Johan Strang 49 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Den utmanande diskussionen

Kjell Austin 59 kr
Läs mer
Önska Smakprov

Nordens hus och institut

Kim Forss 75 kr
Läs mer
Önska

Att möta globaliseringen : Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

Tomas Korpi, Olof Bäckman, Renate Minas 149 kr
Läs mer
Önska

Nyanlända kvinnors etablering: En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna

Lisa Tönnes Lönnroos, Anna-Karin Gustafsson 129 kr
Läs mer
Önska

Norden som en gemensam marknad för människohandel

Nordiska Ministerrådet 105 kr
Läs mer
Önska

Nordiska Röster

Nordic Council of Ministers 35 kr
Läs mer
Önska

Rekrytering, genomströmning och relevans

Johanna Engberg 69 kr
Läs mer
Önska

Bästa tillgängliga teknik (BAT) för nordisk betongindustri

Esa Salminen, Richard McCarthy, Katarina Malaga, Elisabeth Helsing, Hannu Pyy 109 kr
Läs mer
Önska

Miljöpåståenden för textilier på den Nordiska marknaden

David McKinnon, David Althoff Palm, Eva Himmelstrup Dahl, Therese Holmgren, Sanna Moliis, Marianne Bigum 75 kr
Läs mer
Önska

Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

Sanna Roos 89 kr
Läs mer
Önska

Behov av nordiskt samarbete inom byggande och energi

Henrik Gåverud, Mikael Jönsson, Johan Lindenfors 95 kr
Läs mer
Önska

Att möta globaliseringen : Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

Tomas Korpi, Olof Bäckman, Renate Minas 149 kr
Läs mer
Önska

Riskbedömning av partnervåld

Nordling Barbro, Barbro Nordling 75 kr
Läs mer
Önska

Rapport över ändringar i de nordiska avtalen efter 1 januari 1995, i synnerhet ur ett EU-rättsligt perspektiv

Päivi Leino-Sandberg, Liisa Leppävirta, Samuli Miettinen 109 kr
Läs mer
Önska

Utvärdering av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande 2015–2016

Sofia Nyström, Song-ee Ahn, Fredrik Sandberg 109 kr
Läs mer
Önska

Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Mats Kullander Lisa Tönnes Lönnroos 149 kr
Läs mer
Önska

Grön infrastruktur i urbana miljöer

Ursula Zinko, Johanna Ersborg, Ulrika Jansson, Ida Pettersson, Anders Thylén, Rasmus Vincentz 109 kr
Läs mer
Önska

Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Amanda Stefansdotter , Jossi teen-Knudsen , Martin Flack , Pelle Guldborg Hansen 129 kr
Läs mer
Önska

Utvärdering av KreaNord

Erik Åstedt, Göran Hallin, Johan Strömblad 109 kr
Läs mer
Önska

Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden

Heidi Nilsson, Erik Robertson 89 kr
Läs mer
Önska

ID- og grænsekontroller i Norden

Britt Andresen, Anna Palmehag, Johan Wessman, Thea Wiborg 109 kr
Läs mer
Önska

IPR i kreativa näringar

Christina Wainikka 99 kr
Läs mer
Önska

Utvärdering av Nordjobb

August Olsson, Mats Kullander 115 kr
Läs mer
Önska

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

Leena Halila, Veronica Lankinen, Annika Nilsson 235 kr
Läs mer
Önska