Björn Lundén

Visa mig endast

Stiftelser

Björn Lundén Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar

Björn Lundén Pris 165 kr
Läs mer
Önska

Att avsluta en anställning : uppsägning, avskedande, pension, mm

Anna Molin Pris 329 kr
Läs mer
Önska

Byte från enskild firma till aktiebolag

Anette Broberg, Ulf Bokelund Svensson Pris 225 kr
Läs mer
Önska

VD-boken

David Gustafsson Pris 265 kr
Läs mer
Önska

Moms för event- och reseföretag

Christina Sjöstedt Forslund, Göran Alvemalm Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Bokföring och bokslut i enskild firma : handbok för förenklat årsbokslut enligt K1-reglerna

Anette Broberg, Cecilia Stuart Bouvin Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Semester och sjukfrånvaro

Anette Broberg Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Ideella föreningar

Björn Lundén, Jan Lindblad Pris 165 kr
Läs mer
Önska

Värdepapper – privatpersoner

Lennart Andersson, Filip Andersson Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Marknadsföring

Björn Lundén Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Starta och driva företag

Pål Carlsson, Ulf Bokelund Svensson Pris 165 kr
Läs mer
Önska

Representation

Ulf Bokelund Svensson Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Fastighetsmoms

Christina Sjöstedt Forslund Pris 265 kr
Läs mer
Önska

God man och förvaltare : Problem och lösningar

Tommy Hansson Pris 165 kr
Läs mer
Önska

Anställda : praktisk handbok för arbetsgivare

Anette Broberg, Anna Sundin Pris 329 kr
Läs mer
Önska

Kulturarbetarboken

Björn Lundén Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Start up and run a business in Sweden

Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson Pris 165 kr
Läs mer
Önska

Fåmansföretag och skatteplanering

Anna Molin, Lennart Andersson, Ulf Bokelund Svensson, Kjell Sandström Pris 329 kr
Läs mer
Önska

Bokföring

Björn Lundén, Anette Broberg Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Bokslutsanalys : Grundläggande bokslutskunskap och metoder för räkenskapsanalys

Björn Lundén, Jens Nyholm Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Pensionsplanering för företagare

Lennart Andersson, Ulf Bokelund Svensson Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Enskild Firma : skatt, deklaration, ekonomi, juridik

Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

Anette Broberg Pris 265 kr
Läs mer
Önska

Från redovisningskonsult till rådgivare

Antti Aho Pris 329 kr
Läs mer
Önska

Marknadsför dig själv

Roffen Engström, Ulf Odencrants Pris 165 kr
Läs mer
Önska

Ekonomiska föreningar

Björn Lundén Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Företagskalkyler

Gunnar Ohlsson Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Redovisning i bostadsrättsföreningar

Björn Lundén Pris 225 kr
Läs mer
Önska

Aktiebolag : Skatt, ekonomi och juridik

Björn Lundén, UIf Bokelund Svensson Pris 329 kr
Läs mer
Önska