Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmark
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknden e-bok

Gratis
(0)
Jämfört med 2006, vilket är året innan allmän visstidsanställning infördes, har de tidsbegränsade anställningarna ökat med cirka 10 000. Det kan jämföras med en ökning av antalet tillsvidareanställningar med 180 000. I de flesta branscher har de tillfälliga jobben minskat i omfattning. I ett fåtal branscher där behovet av tidsbegränsade anställningar är större som utbildning, hotell- och restaurang och personliga tjänster, har visstidsanställningarna ökat. Detta tyder på att lättnader i l...
E-Bok Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2015
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176096321
Jämfört med 2006, vilket är året innan allmän visstidsanställning infördes, har de tidsbegränsade anställningarna ökat med cirka 10 000. Det kan jämföras med en ökning av antalet tillsvidareanställningar med 180 000. I de flesta branscher har de tillfälliga jobben minskat i omfattning. I ett fåtal branscher där behovet av tidsbegränsade anställningar är större som utbildning, hotell- och restaurang och personliga tjänster, har visstidsanställningarna ökat. Detta tyder på att lättnader i lagstiftningen avseende tidsbegränsade anställningar inte leder till att arbetsgivare försöker omvandla permanenta tjänster till tillfälliga. Däremot kan lättnaderna ha betydelse för att skapa fler arbetstillfällen i vissa branscher. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.