Visstidsanställningarnas betydelse för etableri
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Visstidsanställningarnas betydelse för etablering på arbetsmarknaden e-bok

Gratis
(0)
På senare år har fler röster höjts mot förekomsten av visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad. Ofta framställs det som att visstidsanställningarna ökar på bekostnad av tillsvidareanställningar och visstidsanställningar beskrivs ofta som något negativt. Detta trots att den mest tillförlitliga statistiken på området, SCB:s Arbetskraftsundersökning visar att andelen visstidsanställda varit relativt oförändrad under de senaste 15 åren. SCB:s undersökningar visar också att flödet från arbets...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2013
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175751863
På senare år har fler röster höjts mot förekomsten av visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad. Ofta framställs det som att visstidsanställningarna ökar på bekostnad av tillsvidareanställningar och visstidsanställningar beskrivs ofta som något negativt. Detta trots att den mest tillförlitliga statistiken på området, SCB:s Arbetskraftsundersökning visar att andelen visstidsanställda varit relativt oförändrad under de senaste 15 åren. SCB:s undersökningar visar också att flödet från arbetslöshet till en tillsvidareanställning i hög utsträckning går via en visstidsanställning. Mot den bakgrunden har vi bett Nima Sanandaji, tekn dr, att belysa visstidsanställningarnas betydelse för individers etablering på arbetsmarknaden. Detta främst genom att granska forskningen på området och analysera dess slutsatser och resultat. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.