Vattenverksamhetsutredningen - konsekvensanalys
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Vattenverksamhetsutredningen - konsekvensanalyser e-bok

Gratis
(0)
Rapporten är en studie utförd av Teknikkonsultföretaget Sweco om vilka effekter som kan uppkomma om de förslag Vattenverksamhetsutredningens lämna i ett delbetänkande hösten 2013 skulle genomföras. Sweco konstaterar att de negativa konsekvenserna av utrivning av dammar och upphörande av markavvattning kan bli stora både ekologiskt och samhälleligt. Översvämningar och erosion i oöverskådlig omfattning är en påtaglig risk. Risk för skador på infrastruktur som löper parallellt eller tvärs över...
E-Bok Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176091180
Rapporten är en studie utförd av Teknikkonsultföretaget Sweco om vilka effekter som kan uppkomma om de förslag Vattenverksamhetsutredningens lämna i ett delbetänkande hösten 2013 skulle genomföras. Sweco konstaterar att de negativa konsekvenserna av utrivning av dammar och upphörande av markavvattning kan bli stora både ekologiskt och samhälleligt. Översvämningar och erosion i oöverskådlig omfattning är en påtaglig risk. Risk för skador på infrastruktur som löper parallellt eller tvärs över reglerade vattendrag med sättningar eller ras i vägar och järnvägar lyfts också fram. Eftersom syftet med utredningen är att skydda den biologiska mångfalden framhålls att försök att återställa vattendragen till dess ursprungliga skick kan vara svårt eller nästintill omöjligt genom dammutrivningar. Med andra ord kan utredningens förslag ge en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.