VAT-Audit med LVT-flödesanalys (e-bok) av Björn
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

VAT-Audit med LVT-flödesanalys e-bok

Pris 729 kr
(0)
VAT-Audit med LVT-flödesanalys är en checklista som företag och organisationer kan använda för att strukturera sitt arbete med att strukturera de grundläggande rutiner som berör Mervärdesskatt (moms). Är momssituationen i företaget eller organisationen i fråga stabil eller bör en djupare analys företas?   Efter att ha gått igenom de frågor som uppställs i checklistan i denna bok kan ett PM med en förstudie av de grundläggande rutiner som berör momsen upprättas. Med den kan företaget eller o...
E-Bok 729 kr Pris
Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 11 December 2018
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176152867

Bokons kunder har även köpt

VAT-Audit med LVT-flödesanalys är en checklista som företag och organisationer kan använda för att strukturera sitt arbete med att strukturera de grundläggande rutiner som berör Mervärdesskatt (moms). Är momssituationen i företaget eller organisationen i fråga stabil eller bör en djupare analys företas?   Efter att ha gått igenom de frågor som uppställs i checklistan i denna bok kan ett PM med en förstudie av de grundläggande rutiner som berör momsen upprättas. Med den kan företaget eller organisationen i fråga gå vidare med en fördjupad analys med assistans av skattekonsulter.   I denna bok används det engelska uttrycket för en undersökning av moms, VAT-Audit, och LVT står för flöden i företaget eller organisationen av: Likvider, Varor och Tjänster. Genom att göra en VAT-Audit med LVT-flödesanalys, det vill saga genom att gå igenom checklistan med frågor och svar i denna bok, kan företaget eller organisationen bedöma om det bör gå vidare med ytterligare analys av behov av att vidta exempelvis följande åtgärdar:   -          momsregistrering eller justering av verksamhetsbeskrivning hos Skatteverket (SKV) och Bolagsverket; -          begäran om omprövning av redovisning eller överklagande av ett beslut från SKV; -          ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden; -          bevakning av rättsutvecklingen och myndigheters m.fl., framför allt SKV:s, allmänna råd; -          lobbying, t.ex. i samverkan eller samråd med företagets branschorganisation; -          eventuellt lösa problem genom den informella besöksformen, där en dialog inleds med SKV och som avslutas med SKV:s tjänsteanteckningar till företagets arkiv; -          omförhandla och/eller införa momsklausul i kontrakt, förhandla om efterfakturering av moms; -          ändra fakturahanteringsrutiner; och -          mycket annat angående moms.   I inledningen av boken får Du en beskrivning av hur Du kan göra LVT-flödesanalysen.   Info om denna bok och andra böcker om skatterätt från författaren finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com   Björn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund