Värdet av internationell kompetens (e-bok) av S
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Värdet av internationell kompetens e-bok

Gratis
(0)
I december 2008 fick Sverige nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Syftet var att skapa ett mer effektivt och flexibelt system för rekrytering av utomeuropeiska medarbetare. Arbetsgivaren fick, under förutsättning att lön, försäkringar och allmänna villkor för medarbetaren är enligt kollektivavtal eller praxis i branschen, rätt att själv avgöra om man vill rekrytera en medarbetare från ett land utanför EU/EES. Syftet med denna studie som genomförts av analysföretag...
Gratis
Undertext Arbetskraftsinvandringens bidrag till produktion och välfärd
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 14 november 2016
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176118993
I december 2008 fick Sverige nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Syftet var att skapa ett mer effektivt och flexibelt system för rekrytering av utomeuropeiska medarbetare. Arbetsgivaren fick, under förutsättning att lön, försäkringar och allmänna villkor för medarbetaren är enligt kollektivavtal eller praxis i branschen, rätt att själv avgöra om man vill rekrytera en medarbetare från ett land utanför EU/EES. Syftet med denna studie som genomförts av analysföretaget DAMVAD Analytics, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, är att ge insikt i vilka samhällsekonomiska värden arbetskraftsinvandringen till Sverige ger upphov till. Studien visar att arbetskraftsinvandring har stor betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen. Individerna bidrar med specialistkunskaper till företag inom många olika verksamhetsinriktningar och fyller ett behov av arbetskraft som inte kan täckas av den inhemska marknaden. Sammantaget uppgår arbetskraftsinvandrares årliga bidrag till svensk produktion till ungefär 10 miljarder per år. Även skatteintäkterna som arbetskraftsinvandrare tillför är betydande totalt drygt 4 miljarder årligen. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.