Värdesamhället (e-bok) av Mats Jonson
Lägg till önskelistan
Mats Jonson (författare)

Värdesamhället e-bok

Pris 49 kr
(0)
Boken "Värdesamhället" beskriver samhällsutveckling ur tre tidsperspektiv; det historiska, nutiden samt framtiden. I framtidsperspektivet redogörs för ett nytt tänkande och ett nytt sätt att arbeta med samhällsutveckling "Hur skulle det kunna vara?" istället för "Hur är det?". Mer av det som är bra löser inte problemen i framtiden. Framtiden handlar om värderingar och traditioner, som grund för lycka och mening med livet, men också om att utveckla nya värdesamband med hjälp av kreativitet oc...
E-Bok 49 kr Pris
Författare Mats Jonson (författare)
Förlag Nomen förlag
Utgiven 19 Januari 2018
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789188759115

Bokons kunder har även köpt

Boken "Värdesamhället" beskriver samhällsutveckling ur tre tidsperspektiv; det historiska, nutiden samt framtiden. I framtidsperspektivet redogörs för ett nytt tänkande och ett nytt sätt att arbeta med samhällsutveckling "Hur skulle det kunna vara?" istället för "Hur är det?". Mer av det som är bra löser inte problemen i framtiden. Framtiden handlar om värderingar och traditioner, som grund för lycka och mening med livet, men också om att utveckla nya värdesamband med hjälp av kreativitet och konstruktivt tänkande. Vi behöver visioner och koncept som bärare av nya idéer och värden. I boken beskrivs de två ideella föreningarna Offensiva Åseda och Aluminiumriket och deras verksamhet. De är exempel på senare tiders initiativ, som försöker bygga lokala och regionala förtroendesystem genom att riva de murar som vuxit upp mellan politisk, offentlig verksamhet, näringsliv och medborgare. De fokuserar på grundläggande värden och det som binder oss samman snarare än det som skiljer oss åt. Samhällsvetare och forskare i kvalitetsteknik betraktar idag på allvar Offensiva Åseda och Aluminiumriket som modeller för lokal och regional tillväxt. Den direkta samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och den civila sektorn, d v s medborgarna, är unik och har inte prövats på annat håll i världen. Målgrupper för boken är alla som ser utveckling av lokalsamhället, som en förutsättning för och en naturlig del av regional tillväxt. Värdesamhället kan läsas både som en idé- och debattbok kring framtidens lokalsamhälle och som en lärobok i samhällsutveckling. Läsaren ges möjlighet att genom de frågor som ställs efter varje avsnitt själv reflektera över sin verklighet och samtala kring vad som är viktiga värden och samband i våra liv och i samhället. Till boken medföljer också en CD-ROM skiva med bilder och 30 bildspel från "kvalitetsresan" med Offensiva Åseda och Aluminiumriket. Mats Jonson, som är författare till boken, har varit med och grundat verkstadsföretaget ProfilGruppen AB i Åseda samt är en av initiativtagarna till de ideella föreningarna Offensiva Åseda och Aluminiumriket. Han har mångårig erfarenhet från arbetslivet av kvalitetsbegreppet som verktyg för verksamhetsutveckling. Han har bl a fungerat som examinator och utvärderingsledare för processen Utmärkelsen Svensk Kvalitet och ingår sedan 1998 som ledamot i dess domarkommitté. Utmärkelsen Svensk Kvalitet administreras av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, som utvecklat en modell som hjälpmedel för kundorienterad verksamhetsutveckling i alla delar av arbetslivet. Det är denna modell som ligger som en grundsyn för engagemanget i lokal samhällsutveckling genom Offensiva Åseda sedan 1996 och i regional tillväxt genom Aluminiumriket sedan 1998.