Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och dr
Lägg till önskelistan
Henrik Jordahl (red.) (författare), Henrik Jordahl (författare)

Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter e-bok

79 kr
(0)
Den svenska välfärdsmodellen kännetecknas av offentlig finansiering, ökande grad av konkurrens mellan olika utförare samt större valfrihet för brukarna. Hur har den här modellen vuxit fram? Varför skiljer sig utvecklingen åt mellan olika delar av landet och mellan olika tjänster? Vilken roll har politiker på nationell och lokal nivå, utförarorganisationer och tjänsternas brukare spelat? I dag produceras en sjundedel av de skattefinansierade välfärdstjänsterna av privata utförare. Men variati...
E-Bok 79 kr
Författare Henrik Jordahl (red.) (författare), Henrik Jordahl (författare)
Förlag SNS Förlag
Utgiven 1 Januari 2013
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789186949587
Den svenska välfärdsmodellen kännetecknas av offentlig finansiering, ökande grad av konkurrens mellan olika utförare samt större valfrihet för brukarna. Hur har den här modellen vuxit fram? Varför skiljer sig utvecklingen åt mellan olika delar av landet och mellan olika tjänster? Vilken roll har politiker på nationell och lokal nivå, utförarorganisationer och tjänsternas brukare spelat? I dag produceras en sjundedel av de skattefinansierade välfärdstjänsterna av privata utförare. Men variationen mellan enskilda kommuner och landsting är stor. I Stockholms län finns till exempel fler platser på privata än på kommunala äldreboenden, samtidigt som mer än hälften av landets kommuner helt saknar privata äldreboenden. Antologin redogör först ur ett historiskt perspektiv för privatiseringen av välfärdstjänster sedan 1980-talet, med fokus på nationella reformer och lokala initiativ. Därefter undersöks ett antal möjliga förklaringar till hur pass utbredd privatiseringen av olika tjänster är i olika delar av landet. Tillsammans visar antologins kapitel att politiska, ekonomiska och geografiska drivkrafter har samspelat när den privata produktionen har vuxit fram. I flera fall redovisas nya samband som åtminstone i Sverige inte har undersökts som möjliga förklaringar till välfärdens privatisering. Antologin ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Författare är forskarna Matz Dahlberg, Mikael Elinder, David Isaksson, Henrik Jordahl (red.), Anders Lindbom, Heléne Lundqvist, Ulrika Winblad och Richard Öhrvall. Henrik Jordahl (red.) är docent i nationalekonomi och programchef vid Institutet för Näringslivforskning (IFN) samt extern forskningsledare vid SNS med ansvar för programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.