Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsin
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land e-bok

Gratis
(0)
Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring som syftade till att underlätta rekrytering av medarbetare från tredjeland. Reformen gav oss ett generöst system som är av stor betydelse för Sveriges möjligheter att kunna konkurrera om internationell arbetskraft och väl värt att vårda. Det finns också många goda exempel på att reformen är positiv för företag och för medarbetare från tredje land. Trots det har debatten mest handlat om missbruk och fusk med systemet. För att bidra...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2013
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175752235
Den 15 december 2008 kom nya regler för arbetskraftsinvandring som syftade till att underlätta rekrytering av medarbetare från tredjeland. Reformen gav oss ett generöst system som är av stor betydelse för Sveriges möjligheter att kunna konkurrera om internationell arbetskraft och väl värt att vårda. Det finns också många goda exempel på att reformen är positiv för företag och för medarbetare från tredje land. Trots det har debatten mest handlat om missbruk och fusk med systemet. För att bidra till en realistisk bild av problemens omfattning och därmed i förlängningen vad som kan göras för att komma åt dem har PA Consulting Group på Svenskt Näringslivs uppdrag genomfört en pilotstudie för att svara på frågan ”Hur stort är missbruket av reglerna för arbetskraftsinvandring från tredje land?”. Studien avser två av de branscher som har varit i fokus i debatten Bärplockning respektive Skogs- och Lantbruk, och behandlar förhållandena för helåret 2012. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.