Utländsk spetskompetens - en nyckelfråga för Sv
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Utländsk spetskompetens - en nyckelfråga för Sverige e-bok

Gratis
(0)
Hur ska Sverige kunna attrahera utländska forskare och nyckelpersoner? Den internationella konkurrensen är hård när svenska företag tävlar om att få spetskompetens till Sverige. Här spelar skattereglerna en viktig roll. Högskatteländer ger skattelättnader. Hur står sig de svenska reglerna i konkurrensen? Jämfört med Danmark är de svenska reglerna inte alls konkurrenskraftiga. Detta tydliggörs exempelvis genom att Danmark har flera forskare med skattelättnader än det totala antalet utländska e...
Gratis
Undertext Förslag på vissa förändringar av de svenska expertskattereglerna
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 13 Oktober 2016
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176118344
Hur ska Sverige kunna attrahera utländska forskare och nyckelpersoner? Den internationella konkurrensen är hård när svenska företag tävlar om att få spetskompetens till Sverige. Här spelar skattereglerna en viktig roll. Högskatteländer ger skattelättnader. Hur står sig de svenska reglerna i konkurrensen? Jämfört med Danmark är de svenska reglerna inte alls konkurrenskraftiga. Detta tydliggörs exempelvis genom att Danmark har flera forskare med skattelättnader än det totala antalet utländska experter med skattelättnader i Sverige. Mot denna bakgrund har Svenskt Näringsliv gett Anders Lilja, skattejurist på Svalner Skatt & Transaktion och med tidigare erfarenheter från bl.a. Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden, i uppdrag att ta fram en rapport i ämnet – en rapport som visar hur Sverige ska kunna få konkurrenskraftiga skatteregler på det här området. De motsvarande danska reglerna har därvid fått fungera som förebild. Till sin hjälp har Anders haft Lennart Tottie, som nyligen avslutat sin yrkesverksamhet med en lång erfarenhet som handläggare med administrativt och övergripande ansvar i Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Det är detta arbete som utmynnat i den rapport som här presenteras. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.