Universum: Ett hav av elektroner och positroner
Lägg till önskelistan
Jan Lagerström (författare)

Universum: Ett hav av elektroner och positroner; materiens byggstenar och gravitationens gåta e-bok

85 kr
(0)
Den här boken tar dig till ett universum som utgår från en hypotes om att en elektrisk instabilitet råder i ett absolut vakuum där positron-elektron parbildning sker spontant. Med nya ögon beskrivs hur materia och antimateria byggs upp och hur gravitationens gåta får en förklaring. Gammastrålning från positron-elektron annihilation förklaras med en ny modell och frågor om mörk energi, mörk materia och svarta hål, som fysiker inte riktigt har en bra förklaring till, får du stifta lite mer beka...
85 kr
Författare Jan Lagerström (författare)
Förlag Books on Demand
Utgiven 26 Maj 2016
Genrer Naturvetenskap & Teknik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175695310
Den här boken tar dig till ett universum som utgår från en hypotes om att en elektrisk instabilitet råder i ett absolut vakuum där positron-elektron parbildning sker spontant. Med nya ögon beskrivs hur materia och antimateria byggs upp och hur gravitationens gåta får en förklaring. Gammastrålning från positron-elektron annihilation förklaras med en ny modell och frågor om mörk energi, mörk materia och svarta hål, som fysiker inte riktigt har en bra förklaring till, får du stifta lite mer bekantskap med i boken. Ljusets utbredning i rymden och planeters omloppsbanor kommer också att belysas med den nya hypotesen som utgångspunkt. Boken ger dig nya tankar om vårt storslagna universum. Jan Lagerström har ett stort intresse av astrofysik och som fritidsintresse forskat inom området. Resultatet av hans forskning har lett fram till en ny hypotes om materiens uppbyggnad och gravitationens ursprung. I boken har också svarta hål och ljusets utbredning i rymden belyst från ett nytt betraktelsesätt.