Transatlantiskt partnerskap - vad, hur och varf
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Transatlantiskt partnerskap - vad, hur och varför? e-bok

Gratis
(0)
Sverige har en av världens mest internationaliserade ekonomier. Vårt välstånd är i hög grad beroende av att den internationella handeln är så fri som möjligt. Sveriges största handelsutbyte utanför EUs inre marknad är med USA. Mellan EU och USA går världens största handelsflöde, värt två miljarder euro per dag. Sedan juli 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Syftet med TTIP är att på bred front öka utbytet mellan EUs och US...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176091388
Sverige har en av världens mest internationaliserade ekonomier. Vårt välstånd är i hög grad beroende av att den internationella handeln är så fri som möjligt. Sveriges största handelsutbyte utanför EUs inre marknad är med USA. Mellan EU och USA går världens största handelsflöde, värt två miljarder euro per dag. Sedan juli 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Syftet med TTIP är att på bred front öka utbytet mellan EUs och USAs ekonomier, Detta skulle öka handeln, välståndet och sysselsättningen på båda sidor av Atlanten. Svenskt Näringsliv har sedan 2007 aktivt arbetat för att dessa förhandlingar ska komma till stånd. I Transatlantiskt partnerskap – vad, hur och varför? ger skriftställaren Anders Johnson en översiktlig bakgrund till diskussionerna om det transatlantiska partnerskapet. Förhoppningsvis blir det många givande samtal kring dessa frågor. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.