Tänk om... (e-bok) av Lennart Gunhamre
Lägg till önskelistan
Lennart Gunhamre (författare)

Tänk om... e-bok

95 kr
(0)
Bokens titel ger två infallsvinklar beroende på hur man lägger betoningen: eftertankens ”tänk om…” eller uppmaningen ”tänk om!” Bägge aspekterna tas upp i boken. Här granskas rasismens beståndsdelar, dess ursprung och följder förr och nu. Det händer mycket här i världen. Bortsett från de naturkatastrofer ingen människa råder över har människan i alla tider burit ansvaret för utvecklingen. Ett krig blir inte till av sig självt! Allt som händer har sina orsaker, och de har skapats av männis...
95 kr
Författare Lennart Gunhamre (författare)
Förlag Nomen förlag
Utgiven 24 September 2015
Genrer Filosofi Och Religion, Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174659801
Bokens titel ger två infallsvinklar beroende på hur man lägger betoningen: eftertankens ”tänk om…” eller uppmaningen ”tänk om!” Bägge aspekterna tas upp i boken. Här granskas rasismens beståndsdelar, dess ursprung och följder förr och nu. Det händer mycket här i världen. Bortsett från de naturkatastrofer ingen människa råder över har människan i alla tider burit ansvaret för utvecklingen. Ett krig blir inte till av sig självt! Allt som händer har sina orsaker, och de har skapats av människor. Det är det som gör historien så intressant. Varför hände just det som hände? Det måste ha funnits en speciell anledning till, att precis det som hände faktiskt hände och inget annat. Tänk om skotten i Sarjevo 28 juni 1914 aldrig avlossats! Hade världen sluppit första världskriget då? Tänk om Adolf Hitler blivit målare, som var hans önskan i ungdomen! Hade vi sluppit andra världskriget då? Svaret på sådana frågor kommer vi aldrig att få, men vi kan konstatera, att det ofta har varit tillfälligheter som styrt den historiska utvecklingen. Den kunde mycket väl ha sett helt annorlunda ut! ”Vinden blåser vart den vill, men den vet inte varifrån den kommer eller vart den far” (Johannes 3:8)