Sveriges framtida elbehov (e-bok) av  Svenskt N
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Sveriges framtida elbehov e-bok

Pris Gratis
(0)
Sveriges framtida behov av energi är starkt kopplat till svensk industris framgång. Att vår industri fortsätter att vara framgångsrik har i sin tur mycket stor betydelse för hela näringslivet och vår framtida välfärd. Sverige har en stor industrisektor, som använder mycket energi, varför en konkurrenskraftig energiförsörjning som uppnår högt ställda klimatmål krävs. Det svenska elsystemet har varit en stark konkurrensfördel för Sverige genom att erbjuda konkurrenskraftiga elpriser, säker til...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Undertext Hur mycket elkraft?
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176092088
Sveriges framtida behov av energi är starkt kopplat till svensk industris framgång. Att vår industri fortsätter att vara framgångsrik har i sin tur mycket stor betydelse för hela näringslivet och vår framtida välfärd. Sverige har en stor industrisektor, som använder mycket energi, varför en konkurrenskraftig energiförsörjning som uppnår högt ställda klimatmål krävs. Det svenska elsystemet har varit en stark konkurrensfördel för Sverige genom att erbjuda konkurrenskraftiga elpriser, säker tillgång på el och låga klimatutsläpp. Detta gör att frågan om vårt framtida energibehov är viktig för Sverige att diskutera. När det gäller utvecklingen av energiförsörjningen finns dock stora osäkerheter som kan härledas till politiska beslut. En central fråga inför dessa beslut är hur näringslivets efterfrågan på el kommer att utvecklas på sikt. Hur mycket elkraft kommer Sveriges exportindustri att behöva? En annan minst lika central fråga är de framtida systemkostnaderna för energisystemet. Hur kan en helhetssyn skapas kring energisystemet ur ett kostnadsperspektiv? I denna rapport har vi frågat de 100 företag som använder mest el om deras framtida energibehov. Vi har också intervjuat politiker, fackliga företrädare och energiexperter om deras syn på energibehovet och energisystemets utveckling. Vi har dessutom låtit Peter Nygårds med bred erfarenhet av politik, näringsliv och energi belysa varför industrin är viktig för Sverige. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till en mer nyanserad energipolitisk debatt, där diskussionen tar sin utgångspunkt i den nytta och det värde som energi bidrar till, och samhällets framtida behov. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.