Svensk-rysk samhällsordbok (e-bok) av Eugene Ri
Lägg till önskelistan
Eugene Rivelis (författare)

Svensk-rysk samhällsordbok e-bok

255 kr
(0)
Samhällsordboken är en uppdaterad och kraftigt utvidgad utgåva av författarens Svensk-ryska uppslagsordbok i juridik, förvaltning och ekonomi (1998). Den förenar egenskaperna hos en tvåspråkig fackordbok, ett referensverk och en dubbelriktad tesaurus, d.v.s. en begrepps- och synonymordbok, i en lättanvänd, praktiskt orienterad helhet. Den nya upplagan skiljer sig inte bara genom sitt större omfång utan även profilmässigt. Den har blivit bredare i sitt urval och fått en mer utpräglad karakt...
255 kr
Undertext Juridik · Förvaltning · Ekonomi · Civilsamhälle · Media
Författare Eugene Rivelis (författare)
Förlag Interword
Utgiven 29 Augusti 2017
Genrer Språk & Ordböcker, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789163942938
Samhällsordboken är en uppdaterad och kraftigt utvidgad utgåva av författarens Svensk-ryska uppslagsordbok i juridik, förvaltning och ekonomi (1998). Den förenar egenskaperna hos en tvåspråkig fackordbok, ett referensverk och en dubbelriktad tesaurus, d.v.s. en begrepps- och synonymordbok, i en lättanvänd, praktiskt orienterad helhet. Den nya upplagan skiljer sig inte bara genom sitt större omfång utan även profilmässigt. Den har blivit bredare i sitt urval och fått en mer utpräglad karaktär av språkguide till svenska samhället för översättare och studerande. Bokens ca 6 000 uppslagsartiklar innehåller begreppsförklaringar samt ett rikt urval av preciserade översättningsförslag avsedda att fungera smidigt i olika kontext vid praktisk textproduktion. Här finns också åtskilliga synonymer försedda med betydelseskiljande anvisningar, oftast i form av vidhängande svenska ”etiketter”. Artiklarna innehåller även användbara fraser och exempel samt ämnesrelaterade korsreferenser och konkordanser. Boken täcker sammanlagt ett ordförråd som är mycket större än antalet artiklar. Dels omfattas facktermer och begrepp som hör till svensk civil och offentlig rätt, domstols- och polisväsende, EU-samarbetet, offentlig ekonomi och förvaltning, m.m. Dels, och detta tillför ordboken en dimension utöver den rent fackspråkliga, ingår även ord och uttryck ur kanslisvenska, journalistiskt språkbruk och offentligt samtal. I det sistnämnda fallet rör det sig ofta om allmänspråkliga ord vars innebörd ter sig ganska självklar men som saknar goda översättningsmotsvarigheter. Dessutom ingår namn på myndigheter och institutioner samt viktiga förkortningar. Samhällsordboken vänder sig i första hand till översättare men, tack vare sin förklarande karaktär, den inbyggda tesaurusen och den sammanhängande presentation av betydelser, är den även avsedd för studerande. Den kan med fördel användas också av andra läsarkategorier, såväl rysk- som svensktalande. EUGENE RIVELIS är facköversättare och av Kammarkollegiet auktoriserad translator med både datateknisk och språkvetenskaplig bakgrund. Han är även en välkänd lexikograf vars tidigare ordböcker i samhälleliga ämnen har blivit ett oumbärligt redskap för alla dem som yrkesmässigt eller som studerande sysslar med översättning till och från ryska. Eugene är filosofie doktor i slaviska språk och mottagare av Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete i ämnet tvåspråkig lexikografi.