Stärk grunden för ökad kunskap (e-bok) av Svens
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Stärk grunden för ökad kunskap e-bok

Pris Gratis
(0)
Det finns inga tydliga samband mellan de resurser som tillförs skolan och de resultat skolan uppnår. En genomgång av kommunernas kostnader för grundskolan visar på stora skillnader, och det även mellan kommuner med likartade förutsättningar. Men kommuner som satsar mer på skolan uppnår inte alltid bättre resultat. Bland de kommuner som når bäst resultat återfinns både kommuner med låga kostnader för skolan och kommuner med höga kostnader. Det tyder på att det finns kommuner som hittat sätt so...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Undertext - Kan skolans resurser användas effektivare?
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2012
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174378160
Det finns inga tydliga samband mellan de resurser som tillförs skolan och de resultat skolan uppnår. En genomgång av kommunernas kostnader för grundskolan visar på stora skillnader, och det även mellan kommuner med likartade förutsättningar. Men kommuner som satsar mer på skolan uppnår inte alltid bättre resultat. Bland de kommuner som når bäst resultat återfinns både kommuner med låga kostnader för skolan och kommuner med höga kostnader. Det tyder på att det finns kommuner som hittat sätt som gör det möjligt att få ut mer av varje krona som satsas på skolan, medan andra kommuner inte får ut maximalt resultat av de satsade resurserna. Genomgången av samband mellan kommunernas kostnader för skolan och olika resultat och kvalitetsmått understryker att den avgörande frågan om man vill höja kvaliteten i skolan och förbättra resultaten inte är mängden resurser, utan hur resurserna används. Skillnaderna mellan skolor, sett till både kostnader och resursutnyttjande, tydliggör också vikten av ett ökat kunskapsutbyte mellan kommuner och skolor. En lösning som bidrar till goda resultat och låga kostnader i en kommun kan sannolikt även hjälpa andra kommuner att nå liknande resultat. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.