Smältande glaciärer: forna tiders klimat, träd
Lägg till önskelistan
Leif Kullman (författare), Lisa Öberg (författare)

Smältande glaciärer: forna tiders klimat, träd och skogar e-bok

155 kr
(0)
Glaciärer uppfattas ofta som symboler för fjällnaturens ursprunglighet och stabilitet. Faktum är dock att de flesta av våra 250-300 svenska glaciärer, är relativt sentida företeelser. De började bildas i större skala för omkring 4000 år sedan, när klimatet blev svalare och mer nederbördsrikt. Dessförinnan hade vi under 6000-7000 år ett varmare och i många avseenden gynnsammare klimat, vilket visas av att glaciärerna i många fall har föregåtts av träd och skogsbestånd bestående av fjällbjörk,...
155 kr
Författare Leif Kullman (författare), Lisa Öberg (författare)
Förlag Books on Demand
Utgiven 18 april 2019
Längd 136 sidor
Genrer Naturvetenskap & Teknik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789178513673
Glaciärer uppfattas ofta som symboler för fjällnaturens ursprunglighet och stabilitet. Faktum är dock att de flesta av våra 250-300 svenska glaciärer, är relativt sentida företeelser. De började bildas i större skala för omkring 4000 år sedan, när klimatet blev svalare och mer nederbördsrikt. Dessförinnan hade vi under 6000-7000 år ett varmare och i många avseenden gynnsammare klimat, vilket visas av att glaciärerna i många fall har föregåtts av träd och skogsbestånd bestående av fjällbjörk, tall, gran, sibirisk lärk, rönn, gråal och asp. Rester av dessa träd (stammar, grenar, rötter, etc.) spolas i dag fram vid fronten av många smältande glaciärer, ofta högt ovanför (600-700 meter) dagens trädgränser. Dessa megafossil har helt ändrat den gamla bilden av fjällens vegetationshistoria.