Skolor som företag - möjligheter till bättre sk
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Skolor som företag - möjligheter till bättre skolresultat eller lägre kostnader genom samarbete och koncerntänkande e-bok

Gratis
(0)
De över tid sjunkande resultaten i den svenska skolan har varit hett omdebatterade. Det gäller både dess orsaker och vad man kan göra för att vända trenden. Debatten har huvudsakligen rört frågor på makronivå som vilka som ska få driva skolor, skolval, konkurrens och valfrihet, liksom interna faktorer som elevgruppernas storlekar eller lärarnas löner. Dessa är inte oviktiga. Det finns emellertid en rad frågor som har med skolans organisation, styrning och ledning - det vill göra hur skolorn...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 27 Juni 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789177731696
De över tid sjunkande resultaten i den svenska skolan har varit hett omdebatterade. Det gäller både dess orsaker och vad man kan göra för att vända trenden. Debatten har huvudsakligen rört frågor på makronivå som vilka som ska få driva skolor, skolval, konkurrens och valfrihet, liksom interna faktorer som elevgruppernas storlekar eller lärarnas löner. Dessa är inte oviktiga. Det finns emellertid en rad frågor som har med skolans organisation, styrning och ledning - det vill göra hur skolorna fungerar som företag – att göra som också påverkar effektiviteten och kvaliteten i skolan. Utifrån forskningen på detta område kan man identifiera flera åtgärder som skolor eller skolhuvudmän (kommunala som privata) kan vidta utan att vänta in eventuella lagstiftningsförändringar. Dessa frågor – och åtgärder – är temat för denna rapport. De rekommendationer som ges är bland annat att satsa på större enheter i skolan, att arbeta mer med koncerntänkande, att satsa på att rekrytera – och behålla – dugliga lärare, och att använda personal och undervisningstid mer effektivt. Det sista är inte minst viktigt i och med att svenska lärare i ett internationellt perspektiv lägger förhållandevis mycket tid på administration, respektive har begränsat administrativt stöd (även om svenska skolor har förhållandevis mycket personal). Svenska skolor använder också mindre del av klasrumstiden till undervisning än skolor i många andra länder. Vidare är de flesta svenska skolor trots att det finns påtagliga stordriftsfördelar inom skolan och samtidigt som större skolor lättare kan erbjuda hög kvalitet. Ett genomgående tema i rapporten är att ledarskapet spelar en betydande roll – både på skolnivå och på huvudmannanivå. Därför finns det också goda skäl att inte begränsa skolornas möjligheter att rekrytera dugliga skolledare, exempelvis genom att stänga ute personer med företagsledningskompetens – men utan lärarbakgrund. Genom att öppna rektorsyrket för fler kan skolan sannolikt lättare lösa flera av problemen som debatteras idag. Därför föreslås även att kravet på att den som ska vara rektor måste ha en pedagogisk utbildning tas bort. Erik Lakomaa Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.