Skola och utbildning (e-bok) av Henry Egidius
Lägg till önskelistan
Henry Egidius (författare)

Skola och utbildning e-bok

259 kr
(0)
Många upp fattar det som att skolans bildningsuppdrag på senare år har fått stryka på foten till förmån för en kortsiktig utbildning av marknadsanpassad arbetskraft. Men Henry Egidius tecknar i denna bok en annan bild. Arbetslivet efterfrågar i dag personal som har en längre, gedignare, mer öppen och mer vetenskapligt inriktad utbildning än vad som behövts i något tidigare skede av historien. Vad låg egentligen bakom beslutet att släppa skolor och högskolor fria från statlig detaljreglering p...
259 kr
Författare Henry Egidius (författare)
Förlag Natur & Kultur
Utgiven 21 maj 2019
Längd 470 sidor
Genrer Humaniora, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789127122918
Många upp fattar det som att skolans bildningsuppdrag på senare år har fått stryka på foten till förmån för en kortsiktig utbildning av marknadsanpassad arbetskraft. Men Henry Egidius tecknar i denna bok en annan bild. Arbetslivet efterfrågar i dag personal som har en längre, gedignare, mer öppen och mer vetenskapligt inriktad utbildning än vad som behövts i något tidigare skede av historien. Vad låg egentligen bakom beslutet att släppa skolor och högskolor fria från statlig detaljreglering på 1980- och 1990-talen? Hur kom 1962 års grundskolereform till? Vilka psykologiska teorier har haft betydelse för skolreformerna under 1900-talet och vilken roll har pedagogisk forskning haft? I boken belyser författaren övergripande trender och händelseförlopp inom skola och högskola under de senaste femhundra åren. Särskilt uppmärksammas de djupgående förändringar som ägt rum under 1900-talet. Henry Egidius har mångårig erfarenhet av pedagogisk forskning och lärarutbildning. Han har utarbetat ett flertal referensverk inom psykologi, pedagogik och psykoterapi.