Självförverkligandets psykologi (e-bok) av Jan
Lägg till önskelistan
Jan Bärmark (författare)

Självförverkligandets psykologi e-bok

165 kr
(0)
Abraham Maslow var en förgrundsfigur inom den humanistiska psykologin. Hans teorier om den självförverkligande människan och hans motivationspsykologi spelar en viktig roll i många psykoterapier. Malows idéer är också betydelsefulla inom läran om organisationsutveckling och i den omvårdnadsforskning som betonar patientens aktiva medverkan i vårdprocessen. Självförverkligandets psykologi är en analys av Maslow´s psykologi och den människosyn och vetenskapsuppfattning som ligger bakom hans arb...
165 kr
Författare Jan Bärmark (författare)
Förlag Natur & Kultur
Utgiven 20 Maj 2019
Längd 172 sidor
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789127122802
Abraham Maslow var en förgrundsfigur inom den humanistiska psykologin. Hans teorier om den självförverkligande människan och hans motivationspsykologi spelar en viktig roll i många psykoterapier. Malows idéer är också betydelsefulla inom läran om organisationsutveckling och i den omvårdnadsforskning som betonar patientens aktiva medverkan i vårdprocessen. Självförverkligandets psykologi är en analys av Maslow´s psykologi och den människosyn och vetenskapsuppfattning som ligger bakom hans arbete. Tonvikten i boken ligger vid en vetenskapsteoretisk belysning av Maslow´s intellektuella utveckling och av de forskningspsykologiska och vetenskapsteoretiska faktorer som påverkar hans strävan att skapa ett nytt paradigm inom psykologin. Frågor som självkännedom betydelse i forskningen och förhållandet mellan vetenskap och religion diskuteras utförligt. är docent i vetenskapsteori.