Samhällsekonomisk analys Januari 2015 (e-bok) a
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Samhällsekonomisk analys Januari 2015 e-bok

Gratis
(0)
Produktivitet är avgörande för ett lands välstånd. På lång sikt är det produktivitetsutvecklingen som styr BNP per capita. Även på kortare sikt är produktiviteten viktig eftersom den påverkar kostnaderna för exportindustrin och därmed ett lands konkurrensförmåga på den globala marknaden. En rörlig växelkurs kan inte förväntas kompensera fullt ut för stigande enhetsarbetskostnader. Under de senaste decennierna har den svenska produktivitetsutvecklingen fluktuerat. Efter en lång period av god ...
Gratis
Undertext Produktivitetsutveckling, investeringar och välstånd
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 10 Februari 2015
Genrer Romaner, Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176095492
Produktivitet är avgörande för ett lands välstånd. På lång sikt är det produktivitetsutvecklingen som styr BNP per capita. Även på kortare sikt är produktiviteten viktig eftersom den påverkar kostnaderna för exportindustrin och därmed ett lands konkurrensförmåga på den globala marknaden. En rörlig växelkurs kan inte förväntas kompensera fullt ut för stigande enhetsarbetskostnader. Under de senaste decennierna har den svenska produktivitetsutvecklingen fluktuerat. Efter en lång period av god utveckling föll den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen vid mitten av 1970-talet. Efter 1990-talskrisen tog utvecklingen ny fart och var god fram till 2007. Efter detta har utvecklingen varit mycket svag – i princip har produktiviteten inte ökat alls sedan dess. En viktig orsak till att produktiviteten ökade efter 1990-talskrisen är de omfattande reformer som då genomfördes. Det handlar bland annat om det nya finanspolitiska ramverket, den nya penningpolitiska regimen, skattereformen, EU-medlemskapet och avregleringar. Den svaga utvecklingen efter 2007 förklaras till del av finanskrisen. Men fallet i produktivitet kom innan finanskrisen och utvecklingen i Sverige har dessutom varit svagare än i många andra länder. En viktig förklaring till den låga produktivitetsutvecklingen är att investeringstakten har varit låg, något som i sin tur kan härledas till låg reformtakt i ekonomin. Avgörande för produktivitetens utveckling är investeringar, inte minst immateriella investeringar som blivit allt viktigare. En annan viktig faktor är väl fungerande marknader där lågproduktiva företag slås ut och ersätts med nya mer produktiva. För att återigen höja produktivitetsutvecklingen i den svenska ekonomin krävs reformer inriktade på att underlätta investeringar och marknadsdynamik. I en global värld som förändras snabbt måste reformtempot hållas uppe Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.