Så tar du fram en marknadsplan (e-bok) av Ander
Lägg till önskelistan
Anders lUNDSTEDT (författare)

Så tar du fram en marknadsplan e-bok

195 kr
(0)
En marknadsplan ska ge dig svar på: – Var befinner sig ditt företag idag? Hur ser ditt nuläge ut? Vilka är dina styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Är ditt värderbjudande korrekt? Vad har du för prisstrategi? – Vart vill du? Hur ser ditt drömläge ut? Vilka är dina mål på kort och lång sikt? – Hur ska du göra för att komma dit? Vilka val och strategier ska du välja utifrån din marknadsföringsmix? Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås ti...
195 kr
Författare Anders lUNDSTEDT (författare)
Utgiven 9 Augusti 2020
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Media & Kommunikation, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789198596649
En marknadsplan ska ge dig svar på: – Var befinner sig ditt företag idag? Hur ser ditt nuläge ut? Vilka är dina styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Är ditt värderbjudande korrekt? Vad har du för prisstrategi? – Vart vill du? Hur ser ditt drömläge ut? Vilka är dina mål på kort och lång sikt? – Hur ska du göra för att komma dit? Vilka val och strategier ska du välja utifrån din marknadsföringsmix? Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad. Med vår marknadsplan med strategimallar ska beskriva vilka strategier du skall ha för att nå dina långsiktiga mål. Vilken är din kundstrategi? Hur ser din prisstrategi ut? Vad är din produktstrategi? Har du en sortimentstrategi? Och en distributionsstrategi? De strategiska målen skall vara långsiktiga och gälla för flera år. Strategierna skall också förtydliga hur affärsidén ska förverkligas och hur ditt företags vision ska nås. Kom igång med din marknadsplan steg för steg Vi vill med marknadsplan och strategimallar steg för steg hjälpa dig att  på ett enkelt sätt ska komma i gång med din marknadsplanering för ditt företag. Efter det att du har svarat på frågorna i följande marknadsplan och strategimallar kan du själv komma igång med din marknadsplanering och skapa ett levande dokument att använda för att utveckla ditt företags marknader och kunder. Jag rekommenderar dig för att lyckas med din marknadsplanering att återvända till ditt dokument ett par ggr om året för att stämma av hur du har nått dina uppsatta mål.