Så tar du fram en marknadsplan (e-bok) av Ander
Lägg till önskelistan
Anders Lundstedt (författare), Anders lUNDSTEDT (författare)

Så tar du fram en marknadsplan e-bok

Pris 209 kr
(0)
Kom igång med din marknadsplan steg för steg Jag vill med marknadsplan och strategimallar steg för steg hjälpa dig att  på ett enkelt sätt ska komma i gång med din marknadsplanering för ditt företag. Efter det att du har svarat på frågorna i följande marknadsplan och strategimallar kan du själv komma igång med din marknadsplanering och skapa ett levande dokument att använda för att utveckla ditt företags marknader och kunder. Med en marknadsplan får du en bra överblick över företagets markna...
E-Bok 209 kr Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Anders Lundstedt (författare), Anders lUNDSTEDT (författare)
Utgiven 9 Augusti 2020
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Media & Kommunikation, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789198596649
Kom igång med din marknadsplan steg för steg Jag vill med marknadsplan och strategimallar steg för steg hjälpa dig att  på ett enkelt sätt ska komma i gång med din marknadsplanering för ditt företag. Efter det att du har svarat på frågorna i följande marknadsplan och strategimallar kan du själv komma igång med din marknadsplanering och skapa ett levande dokument att använda för att utveckla ditt företags marknader och kunder. Med en marknadsplan får du en bra överblick över företagets marknadsmöjligheter och aktiviteter. Bok marknadsplan med strategimallar steg för steg innehåller 30 sidor med praktiska marknadsplansmallar, modeller och övningar som du kan ladda ner som pdf:er efter betalning. Marknadsplansmallarna hjälper dig och ditt företag att på ett enkelt sätt komma igång med en marknadsplansprocess för att utveckla dina kunder och marknader. Här hittar du modeller, tips och frågor att svara på. På så vis skapar du din egen marknadsplan för ditt företag. En marknadsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är att du kommer igång med marknadsplansprocessen. Med andra ord att din marknadsplan inte bara hamnar i bokhyllan utan är något som du använder aktivt i ditt dagliga arbete. Jag rekommenderar dig för att lyckas med din marknadsplanering att återvända till ditt dokument ett par ggr om året för att stämma av hur du har nått dina uppsatta mål. En marknadsplan ska ge dig svar på: Var befinner sig ditt företag idag? Hur ser ditt nuläge ut? Vilka är dina styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Är ditt värderbjudande korrekt? Vart vill du? Hur ser ditt drömläge ut? Vilka är dina mål på kort och lång sikt? Hur ska du göra för att komma dit? Vilka val och strategier ska du välja utifrån din marknadsföringsmix? Målet med en marknadsplan och handlingsplan är att se till att företagets marknadsmål nås till lägsta möjliga kostnad. Här dokumenterar du de aktiviteter som under planeringstiden ska leda fram till att du förverkligar affärsidén och når dina uppsatta mål. Företagets konkurrensmedelmix är därför slutsatserna från nulägesanalysen.