Rekryteringsenkäten 2014 (e-bok) av  Svenskt Nä
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Rekryteringsenkäten 2014 e-bok

Gratis
(0)
Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät genomförs ungefär vartannat år. Med svar från nära 7 500 arbetsgivare ger den en bra bild av företagens utmaningar avseende kompetensförsörjning. Årets undersökningen visar att andelen företag som har försökt rekrytera medarbetare stiger något jämfört med 2012. Det indikerar att arbetskraftsbehovet har ökat i takt med att ekonomin stärkts. Det är framförallt i de mindre företagen där förändringen är störst. Företagen med 1–4 anställda såväl som de föret...
Gratis
Undertext Bättre matchning med fler inträdesjobb
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176090855
Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät genomförs ungefär vartannat år. Med svar från nära 7 500 arbetsgivare ger den en bra bild av företagens utmaningar avseende kompetensförsörjning. Årets undersökningen visar att andelen företag som har försökt rekrytera medarbetare stiger något jämfört med 2012. Det indikerar att arbetskraftsbehovet har ökat i takt med att ekonomin stärkts. Det är framförallt i de mindre företagen där förändringen är störst. Företagen med 1–4 anställda såväl som de företag som har 5–9 medarbetare har i ökad utsträckning försökt rekrytera medarbetare. Det tyder på en tillväxtvilja hos småföretagen och att efterfrågan i ekonomin har stärkts. Drygt hälften av företagen uppger att det har varit svårt att rekrytera medarbetare och fortfarande misslyckas nästan vart femte rekryteringsförsök. Att företagen har svårt att rekrytera får konsekvenser för deras möjligheter att växa och möta marknadens efterfrågan. Företag tvingas tacka nej till order, dra ner på produktion eller skjuta på planerad expansion på grund av rekryteringssvårigheterna. Mot bakgrund av att en ökande andel av de arbetslösa bedöms stå långt från arbetsmarknaden ökar behovet av inträdesjobb, där kraven på gedigen utbildning och/ eller yrkeserfarenhet inte är så höga. Fler inträdesjobb skulle öka chanserna för många arbetslösa att få jobb. Den främsta förklaringen till att företagen har svårt att rekrytera och att vissa rekryteringar helt misslyckas beror på att det är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.