Reformagendan (e-bok) av  Svenskt Näringsliv
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Reformagendan e-bok

Gratis
(0)
I en föränderlig global värld kan Sverige inte slå sig till ro med de reformer som tidigare genomförts. Därför har Svenskt Näringsliv sedan hösten 2012 drivit projektet Reformagendan. Syftet har varit att presentera konkreta reformförslag för att stärka företagens konkurrenskraft och för en bra ekonomisk tillväxt. Tidsperspektivet för dessa reformer är kommande mandatperiod. Totalt har 17 reformer föreslagits varav flera innefattar flera olika delreformer. Till Reformdagen då detta refor...
Gratis
Undertext 17 förslag som förbättrar Sverige
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176092132
I en föränderlig global värld kan Sverige inte slå sig till ro med de reformer som tidigare genomförts. Därför har Svenskt Näringsliv sedan hösten 2012 drivit projektet Reformagendan. Syftet har varit att presentera konkreta reformförslag för att stärka företagens konkurrenskraft och för en bra ekonomisk tillväxt. Tidsperspektivet för dessa reformer är kommande mandatperiod. Totalt har 17 reformer föreslagits varav flera innefattar flera olika delreformer. Till Reformdagen då detta reformpaket presenteras samlat har förslagen i nedkortad version samlats i en skrift – ”17 förslag som förbättrar Sverige”. Förslagen har också sorterats in i fyra större delområden med en kort introduktion. De fyra delområdena är ”Grundläggande förutsättningar för näringslivet”, ”Skattereformer för ökad tillväxt”, ”Bättre matchning av arbetskraften” och ”En effektivare offentlig sektor”. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.