Psykosocialt arbete (e-bok) av Gunnar Bernler
Lägg till önskelistan
Gunnar Bernler (författare)

Psykosocialt arbete e-bok

Pris 269 kr
(0)
Socialarbetarrollen är mycket komplex. Hur behåller och utvecklar man sin professionalitet i en vardag fylld av både behandlande samtal och administrativa uppgifter? Författarna har inspirerats av alla de frågor de ställts inför som handledare och utbildare, och de vill här vidareutveckla några centrala idéer och metoder i det sociala arbetet. En utgångspunkt är att klienten tillmäts stort eget ansvar för att förändra sin situation. Socialarbetare har ofta en samordnande funktion mellan oli...
E-Bok 269 kr Pris

Bokons kunder har även köpt

Undertext idéer och metoder
Författare Gunnar Bernler (författare)
Förlag Natur & Kultur
Utgiven 20 Maj 2019
Längd 298 sidor
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789127122765
Socialarbetarrollen är mycket komplex. Hur behåller och utvecklar man sin professionalitet i en vardag fylld av både behandlande samtal och administrativa uppgifter? Författarna har inspirerats av alla de frågor de ställts inför som handledare och utbildare, och de vill här vidareutveckla några centrala idéer och metoder i det sociala arbetet. En utgångspunkt är att klienten tillmäts stort eget ansvar för att förändra sin situation. Socialarbetare har ofta en samordnande funktion mellan olika instanser och i boken granskas olika förhållningssätt. Vidare behandlas gränsdragningen mellan utredning och behandling, liksom hur man strukturerar och dokumenterar sin information. Genomgående presenteras nya idéer om olika behandlingsmöjligheter. Särskilt gäller detta det avslutande kapitlet om psykosocialt familjearbete. Psykosocialt arbete riktar sig till studerande inom socialt arbete och närliggande områden samt till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso och sjukvård och omsorg. Gunnar Bernler är professor emeritus i socialt arbete och i dag aktiv bl a som handledare av doktorander. Lisbeth Johnsson är socionom, fil lic och docent i socialt arbete. De har tidigare tillsammans utgivit flera böcker inom området. Bokens övriga författare är Lilja Cajvert, socionom och fil lic i socialt arbete samt Hans Lindgren, socionom och konsult med inriktning mot psykosociala frågor i arbetslivet. Samtliga är helt eller delvis verksamma vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.