Professionens problematik (e-bok) av Johanna Ri
Lägg till önskelistan
Johanna Ringarp (författare)

Professionens problematik e-bok

75 kr
(0)
Kommunaliseringen av lärarkåren är en av de största förändringarna som den svenska skolan har genomgått i modern tid. I efterdyningarna av beslutet förs fortfarande diskussioner om makten över skolan och lärarna. Inte minst från liberalt håll diskuteras idag lärarprofessionens status och vilka konsekvenser kommunaliseringen fick. Den omstridda reformen kringgärdas också av en hel del rykten. Det talas om att förändringen var dåvarande skolminister Göran Perssons verk och hans första stora seg...
75 kr
Undertext Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling
Författare Johanna Ringarp (författare)
Förlag Makadam förlag
Utgiven 6 Maj 2016
Genrer Humaniora, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176550915
Kommunaliseringen av lärarkåren är en av de största förändringarna som den svenska skolan har genomgått i modern tid. I efterdyningarna av beslutet förs fortfarande diskussioner om makten över skolan och lärarna. Inte minst från liberalt håll diskuteras idag lärarprofessionens status och vilka konsekvenser kommunaliseringen fick. Den omstridda reformen kringgärdas också av en hel del rykten. Det talas om att förändringen var dåvarande skolminister Göran Perssons verk och hans första stora seger som minister. Andra betraktar reformen som början på skolans förfall och lärarkårens deprofessionalisering, medan ytterligare andra talar om skickligt utfört fackligt arbete. I "Professionens problematik" analyserar historikern Johanna Ringarp motiven bakom kommunaliseringen av lärarkåren. Författaren visar att reformen var ett led i en större omvandling av den offentliga sektorn under 1980- och 90-talen, där välfärdsstaten anpassades till de nya ekonomiska villkoren, samtidigt som ansvaret för lärarkåren fördes till kommunerna. Johanna Ringarp är historiker, verksam vid Uppsala universitet. "Professionens problematik" (2011) är hennes doktorsavhandling.