Professionella möten (e-bok) av Kurt Gordan
Lägg till önskelistan
Kurt Gordan (författare)

Professionella möten e-bok

269 kr
(0)
Hur samtalar man på bästa sätt med hjälpsökande människor? Våra erfarenheter räcker långt, men behovet av mer detaljerade kunskaper om samtals-, utrednings- och behandlingsmetodik är stort. I denna bok ger Kurt Gordan vägledning om hur samtal i professionella sammanhang kan utformas. I bokens första del diskuteras några förutsättningar för samtalen. Vilken roll spelar attityder och förväntningar? Vilken betydelse har yttre faktorer som väntrummets och samtalsrummets inredning? I den andra d...
269 kr
Författare Kurt Gordan (författare)
Förlag Natur & Kultur
Utgiven 20 Maj 2019
Längd 239 sidor
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789127123434
Hur samtalar man på bästa sätt med hjälpsökande människor? Våra erfarenheter räcker långt, men behovet av mer detaljerade kunskaper om samtals-, utrednings- och behandlingsmetodik är stort. I denna bok ger Kurt Gordan vägledning om hur samtal i professionella sammanhang kan utformas. I bokens första del diskuteras några förutsättningar för samtalen. Vilken roll spelar attityder och förväntningar? Vilken betydelse har yttre faktorer som väntrummets och samtalsrummets inredning? I den andra delen fokuseras samtals- och intervjumetodik samt utformningen av utredande samtal. Den tredje och mest omfattande delen av boken ägnas åt behandlande samtal. Där beskrivs den gemensamma grunden för all behandling som bygger på psykodynamisk teori. Till sist följer en framställning av metoderna insiktsterapi, jagstärkande terapi och stödterapi. Boken vänder sig till läkare, socialarbetare, psykologer, sjuksköterskor, präster och andra som använder samtalet som ett oundgängligt verktyg i sin yrkesutövning. Den kan användas som lärobok vid alla utbildningar där ämnena samtalsmetodik och psykoterapi ingår. Kurt Gordan är docent i psykologi, socionom och legitimerad psykoterapeut. Han har i många år varit rektor vid Ericastiftelsen och har stor erfarenhet av handledning och konsultation i klinisk verksamhet och på vårdinstitutioner.