Produktansvar  -  introduktionsbok - Andra uppl
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

Produktansvar - introduktionsbok - Andra upplagan e-bok

Pris 105 kr
(0)
Produktansvar – introduktionsbok Andra upplagan har, förutom sin första upplaga, två föregångare utgivna hos Publica/Norstedts Juridik (1996) och hos Jure (2012). I boken ges, med hänsyn till lagstiftningen per den 1 januari 2018, en introduktion till det strikta produktansvaret som gäller i Sverige sedan 1993 och bygger på EU:s produktansvarsdirektiv (85/374/EEG). Lydelserna av produktansvarslagen (1992:18) och direktivet återges till fullo. I boken berörs produktansvarslagens förhållande ti...
E-Bok 105 kr Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 1 Februari 2018
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176152461
Produktansvar – introduktionsbok Andra upplagan har, förutom sin första upplaga, två föregångare utgivna hos Publica/Norstedts Juridik (1996) och hos Jure (2012). I boken ges, med hänsyn till lagstiftningen per den 1 januari 2018, en introduktion till det strikta produktansvaret som gäller i Sverige sedan 1993 och bygger på EU:s produktansvarsdirektiv (85/374/EEG). Lydelserna av produktansvarslagen (1992:18) och direktivet återges till fullo. I boken berörs produktansvarslagens förhållande till direktivet och till andra skadeståndsrättsliga regler samt till Rom II-förordningen om lagvalsregler. Genomgående anges, vid redogörelsen för innebörden av respektive lagrum i produktansvarslagen, om det har en motsvarande bestämmelse i direktivet. Mål från EU-domstolen som berör regler eller begrepp i produktansvarslagen berörs också – samt vissa avgöranden i Högsta domstolen. Annat som nämns i denna introduktionsbok är bl.a. CE-märket och EU-miljömärket, och hur dessa ska utformas, samt förekomsten i vissa sammanhang av särskilda lagar om straffansvar m.m. vid sidan av produktansvarslagen, t.ex. läkemedelslagen.   Björn Forssén är juris doktor.