Perspektivens linser (e-bok) av Holger Värnlund
Lägg till önskelistan
Holger Värnlund (författare)

Perspektivens linser e-bok

95 kr
(0)
Boken gör några nedslag i främst sociologiskt relevanta teorier och modeller från det senaste halvseklet - såsom rollteori, funktionalistisk teori, interaktionism, teorier om sociala ritualer och om sociala förändringsrörelser. Den kan tjäna som inledande orientering eller uppslag för studier i sociologi, socialpsykologi och angränsande samhällsvetenskaper. Syftet är att peka på aspekter och modeller som kan ha relevans och vidareutvecklas vid forskning om skeenden, konflikter och problem i d...
95 kr
Författare Holger Värnlund (författare)
Förlag Nomen förlag
Utgiven 24 April 2015
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174658934
Boken gör några nedslag i främst sociologiskt relevanta teorier och modeller från det senaste halvseklet - såsom rollteori, funktionalistisk teori, interaktionism, teorier om sociala ritualer och om sociala förändringsrörelser. Den kan tjäna som inledande orientering eller uppslag för studier i sociologi, socialpsykologi och angränsande samhällsvetenskaper. Syftet är att peka på aspekter och modeller som kan ha relevans och vidareutvecklas vid forskning om skeenden, konflikter och problem i det nutida ”senmoderna” samhället.    Med en bakgrund i teoretisk filosofi och vetenskapsteori har Holger Värnlund varit verksam som lärare och handledare vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Göteborg.