Ord och kontext i EU-skatterätten (e-bok) av Bj
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

Ord och kontext i EU-skatterätten e-bok

419 kr
(0)
Ord och kontext i EU-skatterätten: En analys av svensk moms i ett law and languageperspektiv är en bok inom ämnet fiscal sociology (skattesociologi), FS. Den behandlar svensk mervärdesskatt (moms) i ett law and language-perspektiv, och bygger vidare på tankar i det perspektivet från introduktionen av The Making of Tax Laws som en särskild gren på FS-trädet. Den grenen på FS-trädet introducerades under 2015, genom The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law...
419 kr
Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 14 oktober 2016
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176152188
Ord och kontext i EU-skatterätten: En analys av svensk moms i ett law and languageperspektiv är en bok inom ämnet fiscal sociology (skattesociologi), FS. Den behandlar svensk mervärdesskatt (moms) i ett law and language-perspektiv, och bygger vidare på tankar i det perspektivet från introduktionen av The Making of Tax Laws som en särskild gren på FS-trädet. Den grenen på FS-trädet introducerades under 2015, genom The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law: Second edition. Där återfinns law and language-frågorna i Part D, som också publicerades som ett särtryck under 2015 med titeln The Making of Tax Laws – Law and Language issues. I denna bok berörs temat ord och kontext för tillkomsten av skatteregler utifrån bl.a. fall från Momsrullan Andra upplagan (2016), där det uppmärksammades att något har brustit i processen med att skapa en skatteregel, dvs. i skattelagstiftningsprocessen. Det gäller framför allt när den processen inte har lyckats med att skapa en skatteregel (ord) i mervärdesskattelagen (1994:200) för den verklighet (kontext) som är avsedd att beskattas eller undantas från beskattning etc. enligt EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG). Sådana brister benämns även i förevarande arbete betänkligheter från lagstiftarens sida på temat ord och kontext i samband med tillkomsten av skatteregler. Beträffande förfaranderättsliga frågor anknyter denna bok även till Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (2015). Tanken med denna bok är både att ge lagstiftaren uppslag till att förbättra processen med att skapa skatteregler och att ge praktiker verktyg till att presentera sina ståndpunkter i rättsfrågor om skatt i domstolsinlagor och vid avfattande av domar i skatteprocesser och i brottmål där skatt berörs. Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com