Nya svenska storföretag - Behövs det, och finns
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Nya svenska storföretag - Behövs det, och finns de? e-bok

Gratis
(0)
Sverige har en tradition av framgångsrika storföretag. Under decennierna från industrialismens genombrott fram till mitten av 1960-talet bidrog de starkt till det ”svenska undret” och en mycket snabb ökning av svenskarnas välstånd. Men sedan hände som bekant något – framväxten av svenska storföretag mer eller mindre upphörde. Vad berodde denna abrupta nedgång på? Och hur har det egentligen sett ut de senaste decennierna? Vad finns det för lärdomar vi kan dra och vilken politik behövs för att...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 27 Juni 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789177731382
Sverige har en tradition av framgångsrika storföretag. Under decennierna från industrialismens genombrott fram till mitten av 1960-talet bidrog de starkt till det ”svenska undret” och en mycket snabb ökning av svenskarnas välstånd. Men sedan hände som bekant något – framväxten av svenska storföretag mer eller mindre upphörde. Vad berodde denna abrupta nedgång på? Och hur har det egentligen sett ut de senaste decennierna? Vad finns det för lärdomar vi kan dra och vilken politik behövs för att gynna framväxten av nya svenska storföretag? I den här rapporten – skriven av Anders Bornefalk, ekonomie doktor – besvaras de här frågeställningarna. I rapporten belyses också storföretagens viktiga roll i ekonomin. I en tid när vi talar mycket om småföretagandets roll – vilket förstås är viktigt – är det lätt att glömma att de stora företagen, liksom huvudkontorens lokalisering, fortsätter att spela en stor roll för samhällsekonomin. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.