Nya företags försörjning av riskkapital (e-bok)
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Nya företags försörjning av riskkapital e-bok

Pris Gratis
(0)
Hur finansierar sig små och nystartade företag? Vilken roll spelar företagarens eget kapital? Vilka politiska åtgärder kan vidtas för att minska finansieringsproblemen och därmed skapa bättre förutsättningar för nystarter och tillväxt bland de små företagen? Vad är sambandet mellan privat förmögenhetsbildning och entreprenörskap? I denna rapport beskriver Ulf Jakobsson och Jan Herin hur nya och växande företag finansierar sig. Rapporten baseras bl a på en omfattande SIFO-undersökning där 200...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2012
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174378115
Hur finansierar sig små och nystartade företag? Vilken roll spelar företagarens eget kapital? Vilka politiska åtgärder kan vidtas för att minska finansieringsproblemen och därmed skapa bättre förutsättningar för nystarter och tillväxt bland de små företagen? Vad är sambandet mellan privat förmögenhetsbildning och entreprenörskap? I denna rapport beskriver Ulf Jakobsson och Jan Herin hur nya och växande företag finansierar sig. Rapporten baseras bl a på en omfattande SIFO-undersökning där 2000 företag svarat på frågor om finansiering. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.